Get Adobe Flash player

Bản đồ Huyện Văn chấn

Thư viện Video


 

 

PHÒNG Y TẾ

 

THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ

 Thôn Hồng Sơn-xã Sơn Thịnh-huyện Văn Chấn-tỉnh Yên Bái

Điện thoại

02163.877.135

Fax

 

 

  

LÃNH ĐẠO  PHÒNG Y TẾ HUYỆN VĂN CHẤN

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

   Trưởng phòng

02163.874.286

2

   


3

   


4

   

 

 

  Liên kết