Get Adobe Flash player

Bản đồ Huyện Văn chấn

Thư viện Video


 PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

 

                                                            THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ

Thị trấn Sơn Thịnh – huyện Văn Chấn – tỉnh Yên Bái

Điện thoại

 0216.3874.058

Fax

 

 

  

                           LÃNH ĐẠO  PHÒNG VĂN HÓA THÔNG TIN HUYỆN VĂN CHẤN

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

 Hoàng Thị Thanh Tâm  Trưởng phòng

0917.331.325

2

 Đinh Thị Nga  Phó trưởng  phòng

02163.877.908

 0366.652.666

3

   Phó trưởng  phòng

 

  Liên kết