Get Adobe Flash player

Bản đồ Huyện Văn chấn

Thư viện Video


 PHÒNG TƯ PHÁP

 

                                                        THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ

Thị trấn Sơn Thịnh – huyện Văn Chấn – tỉnh Yên Bái

Điện thoại

 02916.3877.120

Fax

 

 

  

                                LÃNH ĐẠO PHÒNG TƯ PHÁP HUYỆN VĂN CHẤN

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Đinh Thị Thanh Uyên  Trưởng phòng

0914251171

2

   Phó trưởng  phòng


3

   


4

   

 

  Liên kết