Get Adobe Flash player

Bản đồ Huyện Văn chấn

Thư viện Video


 PHÒNG TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

 

THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ

 Xã Sơn Thịnh – huyện Văn Chấn – tỉnh Yên Bái

Điện thoại

 0216.3874049

Fax

 0216.3877388

 

  

LÃNH ĐẠO  PHÒNG TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG HUYỆN VĂN CHẤN

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

 Cao Trường Giang Trưởng phòng

02163.874.049

2

 Hoàng Thị Chiến  Phó trưởng phòng


3

  Phó trưởng phòng 


4

   

 

 

  Liên kết