Get Adobe Flash player

Bản đồ Huyện Văn chấn

Thư viện Video


PHÒNG NỘI VỤ

 

THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ

Thị trấn Sơn Thịnh – huyện Văn Chấn – tỉnh Yên Bái

Điện thoại

 0216.3874.057

Fax

 

 

  

LÃNH ĐẠO PHÒNG NỘI VỤ HUYỆN VĂN CHẤN

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1  Hoàng Thị Huế Trưởng phòng  0983434638

2

 Vũ Hùng Anh

 Phó trưởng phòng

0912853355

3

 Trần Thị Thêm

 Phó trưởng phòng

 0912.188163

4

   Phó trưởng phòng


 

  Liên kết