Get Adobe Flash player

Bản đồ Huyện Văn chấn

Thư viện Video


 PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG

 

 

THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ

 Xã Sơn Thịnh – huyện Văn Chấn – tỉnh Yên Bái

Điện thoại

 02163.874.051

Fax

 

 

  

LÃNH ĐẠO PHÒNG KINH TẾ HẠ TẦNG HUYỆN VĂN CHẤN

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

 Hoàng Thị Lý Trưởng phòng

02163.874.565

2

Kim Tiến Dũng  Phó trưởng phòng

02163.874.123

3

   Phó trưởng phòng

02163.874.051

  Liên kết