Get Adobe Flash player

Bản đồ Huyện Văn chấn

Thư viện Video


 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ

 Xã Sơn Thịnh – huyện Văn Chấn – tỉnh Yên Bái

Điện thoại

 02163.874.450

Fax

 02163.874.063

 

  

LÃNH ĐẠO PHÒNG GD&ĐT HUYỆN VĂN CHẤN

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Nguyễn Minh Đức  Trưởng phòng

02163.874.055

0912.848.678

2

 Phan Thanh Hải  Phó trưởng phòng

02163.874.358

3

 Nguyễn Thị Hà  Phó trưởng phòng

02163.874.358

4

 Bùi Thị Oanh  Phó trưởng phòng

 02163.874.263

 

  Liên kết