Get Adobe Flash player

Bản đồ Huyện Văn chấn

Thư viện Video


 

 

PHÒNG DÂN TỘC

 

THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ

 Xã Sơn Thịnh – huyện Văn Chấn – tỉnh Yên Bái

Điện thoại

 02163.877.959

Fax

 

 

  

LÃNH ĐẠO  PHÒNG DÂN TỘC HUYỆN VĂN CHẤN

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

 Phạm Thị Tuyết Trưởng phòng 

02163.877.960

2

Hoàng Quốc Hưng  Phó phòng

02163.877.959

3

   


4

   

 

 

  Liên kết