Get Adobe Flash player

Bản đồ Huyện Văn chấn

Thư viện Video


 

 HUYỆN ỦY VĂN CHẤN

 

Địa chỉ

Xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái

Điện thoại

02163. 874. 028

Fax

02163. 874. 029

 

 

 Thường trực Huyện uỷ

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

 Mai Mộng Tuân

Bí thư Huyện uỷ

02163.874.036

2

Hoàng Việt

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

 

3

 Đặng Duy Hiển

Phó Bí thư - Chủ tịch UBND huyện

02163.874.045

 

Ban Thường vụ

  

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

 Mai Mộng Tuân

 Bí thư Huyện uỷ

02163.874.036

2

Hoàng Việt

 Phó Bí thư Thường trực  Huyện ủy

02163.987.035

3

 Đặng Duy Hiển

 Phó Bí thư - Chủ tịch UBND  huyện

02163.874.045

4

Trịnh Xuân Thành

 Trưởng Ban Tuyên giáo HU

 

5

 Hà Thị Thanh Uyển

 Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ

 

6

 

 Phó Chủ tịch UBND huyện

 

7

 Bùi Đình Trọng  Chỉ huy trưởng BCH QS

 

 

8

 Lương Đại Định

 Trưởng Công an huyện

 

9

Trần Hữu Tiến

 Thủ trưởng Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra

 

10

 Hoàng Trọng Thắng

 Trưởng Ban Dân vận - Chủ tịch UB MTTQ huyện

 

11

 Hoàng Thị Hồng Phóng

 Phó Chủ tịch HĐND huyện

 

12

 Nông Ích Chấn

 Phó Chủ tịch UBND huyện

 

13

     

  

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Văn Chấn

  

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

 Mai Mộng Tuân

 Bí thư Huyện uỷ

02163.874.036

2

Hoàng Việt  Phó Bí thư TT HU-Chủ tịch HĐND huyện  

3

 Đặng Duy Hiểu

 Phó Bí thư HU- Chủ tịch UBND Huyện

02163.874.045

4

Trịnh Xuân Thành

 Trưởng Ban Tuyên giáo HU

02163.874.050

5

Trần Hữu Tiến

 Thủ trưởng Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra

02163.874.747

6

 

 Phó Chủ tịch UBND Huyện

 

7

 Bùi Đình  Trọng

 Chỉ huy trưởng BCH QS huyện

 

8

Lương Đại Định

 Trưởng Công an huyện

 

9

 Hà Thị Thanh Uyển

 Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ

02163.874.191

10

 Hoàng Trọng Thắng

 Trưởng Ban Dân vận HU- Chủ tịch UBMTTQ Huyện

02163.874.038

11

Hoàng Thị Hồng Phóng  Phó Chủ tịch HĐND huyện  

12

 Nông Ích Chấn

 Phó Chủ tịch UBND huyện

 

13

 Đinh Văn Trường 

  Bí thư Thị trấn Sơn Thịnh

 

14

Lò Thị Thúy Nga

 Phó Chủ tịch UBND huyện

 

15

 Nguyễn Tuấn Anh

 Chánh Văn phòng Cấp ủy và Chính quyền huyện

 

16

  Đỗ Văn Bách

  Trưởng phòng Lao động, TB&XH

 

17

 Cao Trường Giang

 Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường

 

18

 Nguyễn Minh Đức

 Trưởng phòng GD & ĐT

 

19

 Hoàng Thị Lý

  Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng  

20

 Hà Biên Cương

  Phó Thủ trưởng Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra

 

21

 Dương Thị Ngân

  Phó Chủ tịch UBMTTQ VN huyện

 

22

 Hoàng Trọng Nghĩa

  Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện

 

23

 Trần Đăng Khôi  Chủ tịch Hội Nông dân huyện  

24

 Hà Thị Thúy

 Phó Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ

 

25

 Ngô Thành Long

 Viện Trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân huyện  

26

 Đào Thị Minh Hải

 Chánh án Tòa án Nhân dân huyện

 

27

Nguyễn Đình Liên

  Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện

 

28

 Hoàng Thị Huế

 Bí thư Đảng ủy TTNT Liên Sơn  

29

 Phạm Nguyên Bình

  Bí thư Đảng ủy xã Sơn Lương

 

30

 Phan  Nguyên Hà

  Bí thư Đảng ủy xã Cát Thịnh

 

31

 Hoàng Khánh Toàn

  Bí thư Đảng ủy xã Thượng Bằng La

 

32

 Giàng A Đằng

  Bí thư Đảng ủy xã Suối Giàng

 

33

  Nguyễn Cao Cường

 Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã 

 
34  Bùi Thị Doan

 Bí thư Đảng ủy xã Tú Lệ

 

 

35

 Hoàng Lê Huy

  Bí thư Đảng ủy xã Đại Lịch

 

36

 Hoàng  Đức Hạnh

  Bí thư Đảng ủy xã Tân Thịnh

 

37

 Đặng Phúc Chiêu

 Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Nậm Mười 

 

 

  Liên kết