Get Adobe Flash player

Bản đồ Huyện Văn chấn

Thư viện Video

 • Công văn về việc chuẩn bị các điều kiện cho ngày bầu cử trên địa bàn huyện

  Ngày xuất bản: 19/05/2021 3:15:00 CH

 • Công văn về việc hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19

  Ngày xuất bản: 17/05/2021 8:32:00 SA

 • Công văn về việc đẩy mạnh hoạt động thông tin, tuyên truyền về Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2021-2026

  Ngày xuất bản: 12/05/2021 4:35:00 CH

 • Hướng dẫn khen thưởng thành tích trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

  Ngày xuất bản: 11/05/2021 3:19:00 CH

 • Nghị quyết về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Văn Chấn khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 theo từng đơn vị bầu cử

  Ngày xuất bản: 11/05/2021 2:29:00 CH

 • Kế hoạch công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện Văn Chấn

  Ngày xuất bản: 11/05/2021 8:38:00 SA

 • Kế hoạch tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

  Ngày xuất bản: 11/05/2021 8:35:00 SA

 • Công văn về việc rà soát, cập nhật danh sách cử tri, phát thẻ cử tri trong điều kiện phòng chống dịch bệnh Covid-19

  Ngày xuất bản: 10/05/2021 9:40:00 SA

 • Công văn về việc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử

  Ngày xuất bản: 10/05/2021 9:37:00 SA

 • Công văn về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong cuộc bầu cử

  Ngày xuất bản: 10/05/2021 9:33:00 SA

 • Công văn về việc một số vấn đề cần lưu ý trước, trong và sau ngày bầu cử

  Ngày xuất bản: 10/05/2021 9:30:00 SA

 • Công văn hướng dẫn việc lập danh sách cử tri và phương án thực hiện bỏ phiếu đối với các trường hợp đang cách ly y tế phòng, chống dịch Covid-19 và tại các địa phương có dịch bệnh phát sinh

  Ngày xuất bản: 10/05/2021 9:06:00 SA

 • Công văn về việc thực hiện tiếp công dân phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

  Ngày xuất bản: 23/04/2021 9:30:00 SA

 • Kế hoạch phối hợp tổ chức tiếp công dân, đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

  Ngày xuất bản: 29/03/2021 8:30:00 SA

 • Hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp huyện Văn Chấn nhiệm kỳ 2021-2026

  Ngày xuất bản: 23/03/2021 1:56:00 CH

 •   Liên kết