Get Adobe Flash player

Bản đồ Huyện Văn chấn

Thư viện Video


VĂN PHÒNG CẤP ỦY VÀ CHÍNH QUYỀN HUYỆN  VĂN CHẤN

 

THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ

 Xã Sơn Thịnh - Huyện Văn Chấn - Tỉnh Yên Bái

Điện thoại

 02163.874.047

Fax

 02163.874.516

 

  

LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG CẤP ỦY VÀ CHÍNH QUYỀN HUYỆN VĂN CHẤN

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

 Nguyễn Tuấn Anh Chánh Văn phòng 

0914.700.881

2

Nguyễn Hữu Lực Phó Chánh Văn phòng  

3

     

4

     

 

 

  Liên kết