Get Adobe Flash player

Bản đồ Huyện Văn chấn

Thư viện Video


UBND HUYỆN  VĂN CHẤN

 

THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ

 Xã Sơn Thịnh - Huyện Văn Chấn - Tỉnh Yên Bái

Điện thoại

 0216.3874.047

Fax

 0216.3874.516

 

THƯỜNG TRỰC UBND HUYỆN VĂN CHẤN

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Đặng Duy Hiển

Chủ tịch UBND

0216.3874.045

2

 

Phó Chủ tịch UBND

 

3

 Lò Thị Thúy Nga

Phó Chủ tịch UBND

 

4

Nông Ích Chấn

Phó Chủ tịch UBND

 

 

UỶ VIÊN UBND HUYỆN VĂN CHẤN

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Đặng Duy Hiển

Chủ tich UNBD huyện

 

2

 

Phó Chủ tịch UBND huyện

 

3

 Lò Thị Thúy  Nga

Phó Chủ tịch UBND huyện

 

4

Nông Ích Chấn

Phó Chủ tịch UBND huyện

 

 5

 Bùi Đình Trọng

 Chỉ huy trưởng BCHQS huyện

 

 6

Lương Đại Định

 Trưởng Công an huyện

 

 

 Phó thủ trưởng cơ quan Tổ chức-Nội vụ

 

 8

 Hoàng Trọng Huy

 Phó thủ trưởng cơ quan Thanh tra - Kiểm tra  huyện

 

9

Nguyễn Tuấn Anh

Chánh VP Cấp ủy và Chính quyền huyện

 

10

Hoàng Thị Lý

Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng

 

11  Nguyễn Minh Đức Trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo  
12   Trưởng phòng Nông nghiệp & PTNT  
13 Cao Trường Giang Trưởng phòng Tài nguyên & MT  
14 Nguyễn Xuân Chiến Trưởng phòng Tư pháp  
15 Hoàng Thị Thanh Tâm Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin  
16 Đỗ Văn Bách Trưởng phòng LĐ&TBXH  
17   Trưởng phòng Y tế  
18 Chu Hoàng Sơn Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch  
19 Phạm Thị Tuyết Trưởng phòng Dân tộc  

 

 

  Liên kết