Get Adobe Flash player

Bản đồ Huyện Văn chấn

Thư viện Video


 PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

 

THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ

 Xã Sơn Thịnh – huyện Văn Chấn – tỉnh Yên Bái

Điện thoại

 0216.3874.058

Fax

 

 

  

LÃNH ĐẠO  PHÒNG VĂN HÓA THÔNG TIN HUYỆN VĂN CHẤN

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

 Hoàng Thị Thanh Tâm  Trưởng phòng

0216.3877.127

2

 Đinh Thị Nga  Phó trưởng  phòng

02163.877.908

 

3

   Phó trưởng  phòng

 

  Liên kết