Get Adobe Flash player

Bản đồ Huyện Văn chấn

Thư viện Video


 PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

 

THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ

Xã Sơn Thinh – huyện Văn Chấn - tỉnh Yên Bái

Điện thoại

02163.874.093

Fax

02163.874.097

 

  

LÃNH ĐẠO  PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH HUYỆN VĂN CHẤN

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Chu Hoàng Sơn

Trưởng phòng

02163.505.095

2

Vũ Trọng  Nghĩa

Phó phòng

0984.741.062

3

Nguyễn Thị Tuyết

Phó phòng

0915.139.215

4 

  Liên kết