Get Adobe Flash player

Bản đồ Huyện Văn chấn

Thư viện Video


 PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ

 Xã Sơn Thịnh – huyện Văn Chấn – tỉnh Yên Bái

Điện thoại

 02163.874.571

Fax

 

 

  

LÃNH ĐẠO PHÒNG LĐTB&XH HUYỆN VĂN CHẤN

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

 Đỗ Văn Bách  Trưởng phòng

02163.877.789

2

 Trần Đình Tứ

 Phó trưởng phòng 

02163.874.041

3

   Phó trưởng phòng

02163.877.469

  Liên kết