Get Adobe Flash player

Bản đồ Huyện Văn chấn

Thư viện Video

Anh Bùi Quân Anh, doanh nghiệp Thành Công (huyện Văn Chấn)

  Câu hỏi:

Hiện tôi có một cơ sở sản xuất chế biên vật liệu xây dựng. Tôi xin hỏi về quy hoạch trong lĩnh vực công nghiệp của huyện Văn Chấn. Nếu tôi triển khai cơ sở sản xuất tại huyện Văn Chấn thì tôi sẽ được hỗ trợ những gì?  Câu trả lời:

UBND tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt dự án Quy hoạch tổng thể hệ thống khu, cụm công nghiệp tỉnh Yên Bái giai đoạn 2008 – 2015, định hướng đến năm 2020, huyện Văn Chấn được phê duyệt quy hoạch 03 Cụm Công nghiệp, gồm: Cụm Công nghiệp Sơn Thịnh; Cụm Công nghiệp vùng Thượng huyện; Cụm Công nghiệp vùng Ngoài, trong đó:


 Các câu hỏi khác

TIẾP NHẬN Ý KIẾN NHÂN DÂN

  

 Tôi xin trả lời như sau:

    Câu hỏi:

  • UBND tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt dự án Quy hoạch tổng thể hệ thống khu, cụm công nghiệp tỉnh Yên Bái giai đoạn 2008 – 2015, định hướng đến năm 2020, huyện Văn Chấn được phê duyệt quy hoạch 03 Cụm Công nghiệp, gồm: Cụm Công nghiệp Sơn Thịnh; Cụm Công nghiệp vùng Thượng huyện; Cụm Công nghiệp vùng Ngoài, trong đó:

  •     Câu trả lời:


  •          UBND tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt dự án Quy hoạch tổng thể hệ thống khu, cụm công nghiệp tỉnh Yên Bái giai đoạn 2008 – 2015, định hướng đến năm 2020, huyện Văn Chấn được phê duyệt quy hoạch 03 Cụm Công nghiệp, gồm: Cụm Công nghiệp Sơn Thịnh; Cụm Công nghiệp vùng Thượng huyện; Cụm Công nghiệp vùng Ngoài, trong đó:
  •    >> Xem chi tiết


      Liên kết