Get Adobe Flash player

Bản đồ Huyện Văn chấn

Thư viện Video

Chị Mai Thu, huyện Văn Yên

Câu hỏi:

 •         Xin ông cho biết Nhà nước có chế độ, chính sách hỗ trợ đối với nhân viên y tế, những người làm nhiệm vụ phơi nhiễm với HIV hoặc bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp hay không?

 • Câu trả lời:
     

  Giám đốc Sở Y tế - Lường Văn Hom:

  Tôi xin trả lời là: Có,luật pháp có qui định các biện pháp cụ thể hỗ trợ nhân viên y tế và những người có thể bị nhiễm hoặc phơi nhiễm với HIV trong công việc.

  1. Điều 36 của Luật Phòng, chống HIV/AIDS quy định về dự phòng sau phơi nhiễm với HIV như sau:

  “Người bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp được tư vấn và điều trị dự phòng lây nhiễm HIV theo quy định tại Điều 46 của Luật này".

  2. Điều 46 của Luật Phòng, chống HIV/AIDS quy định về chế dộ đối với người bị phơi nhiễm với HIV, người nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp như sau:

  - Người bị phơi nhiễm với HIV, người nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp được hưởng các chế độ theo quy định của pháp luật.

  - Người nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp được khám, chữa các bệnh nhiễm trùng cơ hội và được cấp thuốc kháng HIV miễn phí.


   Các câu hỏi khác
 •        Chị Mai Thu, huyện Văn Yên
 • ĐẶT CÂU HỎI


    

    Liên kết