Get Adobe Flash player

Bản đồ Huyện Văn chấn

Thư viện Video

Anh Bùi Quân Anh, doanh nghiệp Thành Công (huyện Văn Chấn)

Câu hỏi:

 •         Hiện tôi có một cơ sở sản xuất chế biên vật liệu xây dựng. Tôi xin hỏi về quy hoạch trong lĩnh vực công nghiệp của huyện Văn Chấn. Nếu tôi triển khai cơ sở sản xuất tại huyện Văn Chấn thì tôi sẽ được hỗ trợ những gì?

 • Câu trả lời:
     

  * Ông Hồ Đức Hợp - Chủ tịch UBND huyện Văn Chấn trả lời:

  Vâng, trước tiên tôi xin cảm ơn anh Hoàng Chiến Thắng và 2 doanh nghiệp đã quan tâm đến việc đầu tư tại huyện Văn Chấn và gửi câu hỏi đến chương trình.

  Tôi xin trả lời như sau:

  Thứ nhất, về quy hoạch của huyện Văn Chấn đối với lĩnh vực công nghiệp. Theo Quyết định số 673/QĐ-UBND ngày 18/5/2009 của UBND tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt dự án Quy hoạch tổng thể hệ thống khu, cụm công nghiệp tỉnh Yên Bái giai đoạn 2008 – 2015, định hướng đến năm 2020, huyện Văn Chấn được phê duyệt quy hoạch 03 Cụm Công nghiệp, gồm: Cụm Công nghiệp Sơn Thịnh; Cụm Công nghiệp vùng Thượng huyện; Cụm Công nghiệp vùng Ngoài, trong đó:

             - Cụm Công nghiệp Sơn Thịnh: Đặt tại thôn Văn Thi 4, xã Sơn Thịnh: Giai đoạn I (2008 – 2010) với diện tích đất quy hoạch 33,5ha; giai đoạn II (2011 – 2015) mở rộng thêm 76,5ha, nâng tổng diện tích quy hoạch lên 110ha; giai đoạn III (2016 – 2020) mở rộng thêm 90ha, nâng tổng diện tích quy hoạch lên 200ha.

             - Cụm Công nghiệp vùng Thượng huyện: Dự kiến tại xã Nậm Búng hoặc xã Gia Hội: Giai đoạn I (2011 – 2015) với diện tích đất quy hoạch 20ha; giai đoạn II mở rộng thêm 30ha, nâng tổng diện tích quy hoạch lên 50ha.

             - Cụm Công nghiệp vùng Ngoài của huyện: Dự kiến tại xã Tân Thịnh hoặc xã Cát Thịnh: Giai đoạn I (2011 – 2015) với diện tích đất quy hoạch 20ha; giai đoạn II mở rộng thêm 30ha, nâng tổng diện tích quy hoạch lên 50ha.

              Hiện nay Cụm Công nghiệp Sơn Thịnh đã thu hút được 05 đơn vị đăng ký thuê đất với diện tích đất công nghiệp xin thuê là 22,86ha, với tổng vốn đầu tư của các đơn vị 985,7 tỷ đồng (gồm các ngành nghề: Sản xuất chế biến chè; tuyển quặng chì - kẽm; nghiền thạch anh; sản xuất chì kim loại; chế biến đá ốp lát).

    Đối với hai Cụm Công nghiệp vùng Ngoài và vùng Thượng huyện chưa thành lập với lý do:

  - Thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 02 tháng 03 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động của các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp: Trong đó có nội dung chỉ đạo: Tạm dừng thành lập mới các cụm công nghiệp để tiến hành rà soát và đánh giá hiệu quả của các cụm đang hoạt động.

  - Nguồn kinh phí cho xây dựng cơ sở hạ tầng cụm công nghiệp chưa được đầu tư; các các vùng nguyên liệu chưa đủ đáp ứng yêu cầu để hình thành các cơ sở sản xuất tập trung để đưa vào cụm công nghiệp.

   Về ý thứ hai, nhằm thu hút đầu tư của các doanh nghiệp vào địa bàn huyện Văn Chấn, huyện cũng đã tạo nhiều điều kiện hết sức thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động cụ thể là:

  1. Không ngừng cải cách việc thực hiện các thủ tục hành chính, có những hướng dẫn rất cụ thể, chi tiết tới các doanh nghiệp trong việc thực hiện các thủ tục hành chính, tránh rườm rà, phiền phức cho doanh nghiệp.

  2. Phát huy các yếu tố sẵn có của địa phương tạo điều kiện thuận lợi nhất giúp cho các doanh nghiệp đầu tư và phát triển trên địa bàn huyện như: Đào tạo nguồn nhân lực thông qua việc thực hiện có trọng tâm, có hiệu quả các chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn, nâng cao trình độ, tay nghề lao động, nâng cao chất lượng các sản phẩm đầu vào của doanh nghiệp như sản phẩm nông sản (cụ thể như sản phẩm chè).

  3. Phối hợp tốt với doanh nghiệp trong việc thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình đầu tư. Cụ thể, hiện nay huyện Văn Chấn đang có cụm công nghiệp Sơn Thịnh, một số doanh nghiệp đã đầu tư xây dựng nhà máy trong cụm, huyện đã tạo điều kiện bố trí về mặt bằng, phối hợp thống kê đền bù giải phóng mặt bằng cho các đơn vị có nhu cầu đầu tư vào huyện Văn Chấn.

  Huyện Văn Chấn cam kết sẽ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư và phát triển bền vững trên địa bàn.


   Các câu hỏi khác
 •        Anh Bùi Quân Anh, doanh nghiệp Thành Công (huyện Văn Chấn)
 •        Ông Bùi Vững, huyện Văn Chấn
 •        Anh M.H, xã Tú Lệ, huyện Văn Chấn
 •        Bạn Trần Hòa, thành phố Yên Bái:
 •        Ông Hoàng Văn Tích, thị xã Nghĩa Lộ:
 • ĐẶT CÂU HỎI


    

    Liên kết