Get Adobe Flash player

Bản đồ Huyện Văn chấn

Thư viện Video

Văn Chấn: Đầu tư hơn 165 tỷ đồng cho xây dựng nông thôn mới.

Ngày xuất bản: 12/08/2021 10:09:00 SA
Lượt đọc: 287

 Trong 7 tháng đầu năm 2021, dự kiến tổng vốn huy động đầu tư thực hiện xây dựng nông thôn mới của huyện Văn Chấn đạt hơn 165 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này, huyện Văn Chấn đã tập trung đầu tư cho các địa phương xây dựng các công trình cơ bản như: đường giao thông, trường học, nhà văn hóa,... quyết tâm có 3 xã cán đích nông thôn mới vào cuối năm nay.

Đoàn viên tham gia đổ đường bê tông làm ccon đường em đến trường  tại thôn Đồng Quẻ, xã Minh An

Với nguồn vốn hơn 165 tỷ đồng, trong đó: nguồn ngân sách Trung ương là hơn 3 tỷ đồng, vốn của tỉnh Yên Bái hơn 60 tỷ đồng, ngân sách của huyện đạt trên 80 tỷ đồng, nhân dân đóng góp và huy động các nguồn vốn khác đạt gần 20 tỷ đồng.

 Huyện đã triển khai xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, nhựa hóa, bê tông hóa đường giao thông nông thôn, đầu tư xây dựng các trụ sở làm việc, trạm y tế, sân vận động tại các xã trong lộ trình về đích nông thôn mới năm 2021 như Minh An, Sơn Lương, Tú Lệ và 2 xã trong lộ trình về đích nông thôn mới nâng cao là Thượng Bằng La và Đại Lịch.

Cùng với đó huyện Văn Chấn đầu tư cho phát triển sản xuất kinh tế, các mô hình liên kết doanh nghiệp, hợp tác xã phát triển nông, lâm nghiệp và thủy sản tại địa phương nhằm tăng mô hình sản xuất tập thể, nâng cao thu nhập và cơ hội cho các địa phương. Huyện đã thành lập mới 22 doanh nghiệp, 8 hợp tác xã và 86 tổ hợp tác góp phần cùng huyện Văn Chấn phấn đấu hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao để sớm cán đích theo đúng kế hoạch đề ra.

Thu Hòa – Phan Tuấn
          Trung tâm TT&VH huyện Văn Chấn


  Liên kết