Get Adobe Flash player

Bản đồ Huyện Văn chấn

Thư viện Video

Thủ tục Di chuyển đối tượng bảo trợ xã hội (chuyển đến).

Ngày xuất bản: 29/10/2014 9:15:04 SA
Lượt đọc: 3660

I. TÊN THỦ TỤC: Thủ tục Di chuyển đối tượng bảo trợ xã hội (chuyển đến).

 

II. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN:

Bước 1: Người xin di chuyển trợ cấp xã hội chuẩn bị thủ tục đầy đủ theo quy định, có thể đến UBND cấp xã, phường, thị trấn hoặc phòng Lao động thương binh xã hội cấp huyện để được hướng dẫn việc hoàn thiện thủ tục, hồ sơ hồ sơ theo quy định.

Bước 2: UBND cấp xã kiểm tra, xác nhận chuyến hồ sơ di chuyển (chuyển đến) về phòng Lao động TBXH cấp huyện

+ Nếu đầy đủ thì tiếp nhận

+ Nếu thiếu hoặc sai ít thì hướng dẫn hoàn thiện bổ sung.

Bước 3: Cán bộ phòng Lao động TB & XH sau khi tiếp nhận thủ tục di chuyển (chuyển đến) kiểm tra các cơ sở pháp lý theo quy định đủ điều kiện làm thủ tục tiếp nhận đối tượng BTXH kèm theo hồ sơ của người hưởng trợ cấp Bảo trợ xã hội.

III. CÁCH THỨC THỰC HIỆN: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

IV. HỒ SƠ:

1) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đề nghị đề nghị di chuyển tự viết (có xác nhận của thôn, tổ nhân dân nơi đối tượng đang cư trú tại xã, phường nơi chuyển đi).

+ Giấy giới thiệu của nơi chuyển đi

+ Xác nhận hoặc công chứng hộ khẩu nơi chuyển đến.

2) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)

V. THỜI HẠN GIẢI QUYẾT: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

VI. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN TTHC: Cá nhân                         

VII. CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC:

1) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng LĐTB&XH cấp huyện.

2) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng LĐTB&XH cấp huyện

VIII. PHÍ, LỆ PHÍ: Không                                             

IX. CĂN CỨ PHÁP LÝ:

1. Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007, của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội.

2. Thông tư số 09/2007/TT - BLĐTBXH ngày 13/07/2007 của Bộ Lao động - TBXH hướng dẫn một số điều của NĐ 67/2007/NĐ-CP về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội.

3. Quyết định 1683/QĐ-UBND ngày 15/10/2007 của UBND tỉnh Yên Bái quy định chế độ trợ giúp đối với các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

X. KẾT QUẢ THỰC HIỆN TTHC: Văn bản tiếp nhận

XI. YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN TTHC: không

XII. MẪU ĐƠN, TỜ KHAI: không

 


  Liên kết