Get Adobe Flash player

Bản đồ Huyện Văn chấn

Thư viện Video

 • Phụ nữ Văn Chấn một chặng đường phát triển

  Ngày xuất bản: 13/07/2021 3:48:00 CH
  Lượt đọc: 251

   Ngay từ đầu nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XX, nhiệm kỳ 2016 – 2021, Nghị quyết Đại hội Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam huyện Văn Chấn đã được triển khai tới các cấp hội. Cùng với sự phát triển chung của huyện, phong trào phụ nữ và hoạt động công tác Hội đã có bước phát triển toàn diện, vững chắc. Hội viên phụ nữ huyện hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Trung ương, tỉnh, huyện, Hội phát động; chủ động tham gia các hoạt động xã hội, đóng góp công sức, trí tuệ, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh. Đời sống vật chất, tinh thần của hội viên phụ nữ ngày càng được nâng lên; bình đẳng giới có nhiều chuyển biến tích cực, chị em phụ nữ đã dần khẳng định được vị trí, vai trò của mình trong gia đình và xã hội.

  Bám sát sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh, phát huy truyền thống, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nhiệm kỳ qua, Hội LHPN huyện Văn Chấn đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 10/10 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội, trong đó có nhiều chỉ tiêu vượt cao so với Nghị quyết đề ra.

  Hiện nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Văn Chấn có 24 cơ sở Hội và 01 đơn vị trực thuộc với 213 chi hội. Số phụ nữ từ 18 tuổi trở lên là 29.889 người, trong đó phụ nữ dân tộc thiểu số: 20.623 người, phụ nữ tôn giáo: 1.205 người, phụ nữ khuyết tật hưởng bảo trợ xã hội 1.239 người. Tổng số hội viên tham gia sinh hoạt Hội thường xuyên 21.878 người. Số phụ nữ trong độ tuổi lao động chiếm trên 50% tổng số lao động toàn huyện. Lực lượng lao động nữ tham gia tất cả các lĩnh vực sản xuất của đời sống xã hội, trong đó tập trung chủ yếu trong lĩnh vực nông lâm nghiệp, thương mại, dịch vụ, công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp.

  Thời gian qua, các tầng lớp phụ nữ trong huyện luôn tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đoàn thể vững mạnh. Trên cương vị lãnh đạo, quản lý, đội ngũ cán bộ nữ không ngừng phấn đấu, nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị, năng lực công tác, đổi mới phong cách lãnh đạo đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ, từng bước khẳng định được vai trò, vị thế của phụ nữ trong hệ thống chính trị. Bên cạnh đó, Hội LHPN các cấp đã thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác cán bộ nữ. Nhiệm kỳ 2020-2025, tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy cơ sở đạt 21,2%, tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy huyện đạt 24,32%, tỷ lệ nữ đại biểu HĐND cấp xã đạt 33,01%, tỷ lệ nữ đại biểu HĐND cấp huyện đạt 31,43%. Hiện nay, tỷ lệ nữ cán bộ quản lý các đơn vị sự nghiệp, trường học đạt 61,66%; nữ cán bộ, lãnh đạo quản lý cấp xã đạt 19,42%; nữ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện đạt 31,37%, có nhiều chị được bầu giữ các chức vụ lãnh đạo chủ chốt cấp huyện, cấp xã. Trong nhiệm kỳ, các cấp hội đã giới thiệu được 625 nữ quần chúng ưu tú cho Đảng bồi dưỡng, trong đó đã có 364 chị được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam; tỷ lệ đảng viên nữ đạt 32% so với tổng số đảng viên toàn huyện. Với bản lĩnh, trí tuệ và lòng nhiệt huyết của mình, các chị đã có rất nhiều đóng góp cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị huyện nhiệm kỳ 2015-2020.

  Chị em tích cực học tập, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát huy thế mạnh của địa phương, tham gia vào các chương trình phát triển kinh tế trọng điểm của huyện như: trồng rừng FSC, trồng lúa, trồng chè chất lượng cao, trồng cây ăn quả có múi, trồng dâu, nuôi tằm, trồng quế, chăn nuôi baba, gia súc, gia cầm...; phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa, xây dựng thượng hiệu đặc sản OCOP với quy mô ngày càng mở rộng, mang lại hiệu quả kinh tế cao, đã xuất hiện nhiều mô hình phát triển kinh tế của phụ nữ cho thu nhập từ hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng/năm như: mô hình trồng cam gia đình chị Vũ Thị Lợi - xã Thượng Bằng La, mô hình trồng quế gia đình chị Bàn Thị Ghến - xã Nậm Mười, mô hình nuôi Baba gia đình chị Đoàn Thị Thảo - xã Cát Thịnh, mô hình nông nghiệp tổng hợp gia đình chị Nguyễn Thị Lành- xã Bình Thuận, mô hình chăn nuôi tổng hợp gia đình chị Hà Thị Diện, Nguyễn Thị Hoa - xã Nghĩa Tâm, mô hình Hợp tác xã trồng dâu, nuôi tằm của Hội Phụ nữ xã Chấn Thịnh, mô hình tổ hợp tác chăn nuôi Bò sinh sản của Hội phụ nữ xã Minh An... Tích cực tham gia các ngành sản xuất công nghiệp có thế mạnh của huyện như chế biến chè, chế biến gỗ rừng trồng, sản xuất vật liệu xây dựng.... nhiều chị đã phấn đấu trở thành chủ của các cơ sở sản xuất, chế biến mang lại thu nhập cao cho bản thân và người lao động như chị Lâm Thị Kim Thoa - Giám đốc Hợp tác xã chè Suối Giàng, Phạm Thị Hằng- Giám đốc HTX chế biến Gỗ ván bóc xã Bình Thuận; chị Vũ Thị Hiền - Giám đốc Doanh nghiệp Bình Hiền xã Tân Thịnh; Hợp tác xã Môi trường xanh xã Chấn Thịnh; hộ kinh doanh cá thể Nguyễn Thị Tân- thị trấn Sơn Thịnh... Ngoài ra, chị em còn giữ vai trò quan trọng trong khôi phục nghề thủ công truyền thống như: thêu, dệt thổ cẩm, tơ tằm; phát triển các nghề thủ công mới như: sản xuất mây, tre song đan, chế tác đá cảnh góp phần tạo thêm nhiều việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho hội viên phụ nữ.  Có thể khẳng định, trong lĩnh vực kinh tế, lao động, việc làm, các tầng lớp phụ nữ toàn huyện đã có những nỗ lực vượt bậc, góp phần quan trọng trong việc giải quyết việc làm, tăng thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện từ 39,53% (năm 2015) xuống còn 10,42% (năm 2020), bình quân mỗi năm tỷ lệ hộ nghèo giảm trên 5,76%/năm.

  Mô hình tổ hợp tác chăn nuôi bò sinh sản thôn An Thái, xã Minh An

  Đáng chú ý trong các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, lực lượng lao động nữ chiếm trên 77,49%. Các chị đã không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới, sáng tạo, tích cực thi đua “dạy tốt, học tốt”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Xây dựng trường học hạnh phúc, lớp học hạnh phúc”; làm tốt công tác huy động trẻ ra lớp góp phần giữ vững chuẩn Quốc gia về phổ cập giáo dục ở 100% xã, thị trấn và nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục trên địa bàn huyện, nhất là giáo dục vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số của huyện. Chị em đã có những đóng góp quan trọng trong sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, nhất là các hoạt động y tế cộng đồng, chăm sóc sức khỏe sinh sản, công tác Dân số KHHGĐ, chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em, phòng tránh lây nhiễm HIV/AIDS, phòng chống dịch bệnh Covid-19 và các hoạt động khám chữa bệnh khác. Tích cực tham gia xây dựng gia đình văn hóa, cơ quan, đơn vị, làng, bản, tổ dân phố văn hóa, nhiều chị đã trở thành hạt nhân phát động và tổ chức các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tại địa phương. Hội phụ nữ các cấp đã tổ chức được 2.068 hoạt động tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống cho 98.982 lượt hội viên phụ nữ tham gia. Đặc biệt, khi đại dịch COVID 19 bùng phát, các cấp Hội phụ nữ huyện đã tổ chức được 259 cuộc tuyên truyền theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, thông tin hàng trăm văn bản chỉ đạo, thông báo khẩn của cơ quan y tế để hội viên phụ nữ và nhân dân nắm bắt, thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch bệnh tại địa phương.

  Phụ nữ xã Suối Quyền cùng các ngành tuyên truyền gia đình có con tảo hôn, chuẩn bị cưới trước tuổi cho phép của pháp luật

  Đến nay, toàn huyện đã thành lập được 30 đội Bóng đá nữ, 98 đội bóng chuyền hơi, 213 đội văn nghệ ở các chi hội; thành lập các mô hình câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ theo sở thích như: câu lạc bộ khiêu vũ, câu lạc bộ dân vũ, câu lạc bộ nhảy zumba, câu lạc bộ hát chèo, câu lạc bộ hát lăn tính dặm khuông... điển hình làm tốt như hội viên phụ nữ các xã Tân Thịnh, Nghĩa Tâm, Thượng Bằng La, Chấn Thịnh, TTNT Trần Phú... Trong gia đình, với vai trò là người mẹ dịu hiền, người vợ đảm đang, các chị đã tích cực lao động, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống gia đình, chăm sóc cho các thành viên, nuôi con khỏe, dạy con ngoan, giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của gia đình, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Nhiều chị nuôi dạy con cái chăm ngoan, học giỏi, thành đạt là tấm gương sáng, điển hình cho chị em phụ nữ noi theo như chị Triệu Thị Châm, thôn Đá Gân, xã Cát Thịnh; chị Nguyễn Thị Hương, TDP Thác Hoa 3, TT Sơn Thịnh; Chị Nguyễn Thị Hồng Ngọc, thôn Mỵ, xã Tân Thịnh; chị Nguyễn Thị Quế, thôn Đát Tờ, xã Bình Thuận…

  Với việc chủ động lựa chọn nội dung phù hợp, hình thức tuyên truyền được đổi mới, hàng năm có 100% cán bộ, trên 95% hội viên được tham gia học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tiếp cận thông tin tuyên truyền của Hội (vượt chỉ tiêu đề ra 5%). Qua đó, chị em được nâng cao kiến thức và hiểu biết pháp luật, đồng thời, tích cực tuyên truyền, vận động người thân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần ổn định trật tự chính trị và an toàn xã hội.

  Trong nhiệm kỳ, Hội phụ nữ các cấp đã bồi dưỡng, xây dựng, biểu dương tuyên truyền nhân rộng được 682 mô hình/cách làm và 621 gương cá nhân phụ nữ tiêu biểu trong thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động, các hoạt động Hội cũng như việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó,123 tập thể, 135 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các phong trào thi đua, các hoạt động Hội được Cấp ủy, chính quyền và các cấp Hội biểu dương, khen thưởng; phong trào Hội LHPN huyện Văn Chấn đã được tặng 08 bằng khen, giấy khen của Hội LHPN Việt Nam, UBND tỉnh, Hội LHPN tỉnh, UBND huyện, nhiều năm được công nhận danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến và được Hội LHPN tỉnh biểu dương trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

  Phát triển hội viên mới, thu hút phụ nữ tham gia vào tổ chức Hội là nhiệm vụ rất quan trọng được các cấp hội quan tâm thực hiện. Năm năm qua, Hội đã công nhận mới 1.587 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn huyện lên 21.878 hội viên, tỷ lệ thu hút đạt 77,3% (trong đó, hội viên trên địa bàn dân cư là 20.184, hội viên là nữ công đoàn viên 1.694 người; hội viên đóng hội phí: 14.994 hội viên, hội viên tôn giáo: 815, hội viên dân tộc: 13.999 hội viên, hội viên nòng cốt: 8.890 hội viên); 100% chi hội xây dựng được lực lượng hội viên nòng cốt, tỷ lệ hội viên nòng cốt đạt 36,1%.

  Trong nhiệm kỳ, các cấp Hội đã tích cực phối hợp với các tổ chức Quốc tế thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án trên địa bàn huyện nhằm hỗ trợ giải quyết những vấn đề liên quan đến phụ nữ và trẻ em và thực hiện mục tiêu bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ với tổng nguồn vốn hỗ trợ khoảng 13,5 tỷ đồng, trọng tâm là Dự án cải thiện điều kiện sống cho cộng đồng các dân tộc thiểu số khu vực phía Bắc do Tổ chức Bánh mì cho thế giới tài trợ tại xã Nậm Lành; Dự án hỗ trợ chăn nuôi Dê tại xã Phúc Sơn, Nậm Búng do tổ chức chức SPIR - VN triển khai; Dự án Phòng chống bạo lực trên cơ sở giới và Dự án “Nâng cao năng lực cán bộ và nhận thức người dân để cải thiện việc tiếp cận dịch vụ hỗ trợ cho phụ nữ và trẻ em chịu ảnh hưởng bởi bạo lực giới” tại xã Đồng Khê, Sơn Thịnh, Minh An, Bình Thuận do Tổ chức Hagar Quốc tế hỗ trợ; Dự án hỗ trợ sinh kế và xây dựng hệ thống nước hợp vệ sinh do tổ chức PALD tài trợ tại xã Nghĩa Sơn; Dự án nuôi Lợn nái sinh sản, Dự án Cam “đẩy mạnh kiến thức địa phương trong thích ứng với biến đổi khí hậu” do các tổ chức Quốc tế tài trợ trên địa bàn các xã Tú Lệ, Thượng Bằng La; Dự án hỗ trợ sinh kế, xây dựng hạ tầng thiết yếu do Ngân hàng thế giới WB tài trợ tại 8 xã đặc biệt khó khăn...

  Với phương châm “Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển”, “Phụ nữ Văn Chấn phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; phấn đấu vì mục tiêu bình đẳng giới và hạnh phúc của phụ nữ, góp phần xây dựng huyện Văn Chấn phát triển nhanh, bền vững”.Trong 5 năm qua, phụ nữ các dân tộc huyện Văn Chấn đã phát huy truyền thống, phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam, luôn đoàn kết, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu vươn lên đóng góp tích cực trên trên tất cả các lĩnh vực, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của huyện. Từ đó, đã có nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được Hội phụ nữ cấp trên, cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận, biểu dương, khen thưởng, đó cũng là động lực để các tầng lớp phụ nữ toàn huyện phát huy truyền thống đoàn kết, ý trí tự lực, tự cường, nâng cao trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; phấn đấu xây dựng huyện Văn Chấn ngày càng giàu đẹp, văn minh.

   

  Vương Anh

  LĐLĐ huyện Văn Chấn

   


  Tin khác


    Liên kết