Get Adobe Flash player

Bản đồ Huyện Văn chấn

Thư viện Video

Làm theo lời Bác bằng việc làm thiết thực

Ngày xuất bản: 24/05/2021 9:00:00 SA
Lượt đọc: 100

 Sau 5 năm thực hiện việc học tập làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần chỉ thị 05- CT/TW của Bộ chính trị ở huyện Văn Chấn đã có mô hình, việc làm cụ thể, thiết thực được cấp ủy, chính quyền, các cấp triển khai, thực hiện có hiệu quả. Thông qua những mô hình này, tấm gương, đạo đức và phong cách của Người ngày càng lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội, tạo chuyển biến mạnh mẽ nhận trong nhận thức củacán bộ, đảng viên và nhân dân.

Thực hiện  đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016 – 2020, Đảng bộ Trung tâm y tế huyện Văn Chấn đã xây dựng 2 mô hình cải cách tác phong phục vụ, tăng cường chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ  và cải cách thủ tục hành chính  để cán bộ y bác sĩ học tập và làm theo Bác. Triển khai thực hiện các mô hình này, Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn đã phát động các phong trào thi đua, ký cam kết thi đua giữa các khoa, phòng và triển khai đến tất cả các Trạm Y tế xã. Các khoa, phòng, các Trạm y tế trong huyện đã thi đua thực hiện Quy tắc ứng xử của y bác sĩ với bệnh nhân, gắn với nhiệm vụ chuyên môn với công tác xây dựng Đảng. Từ đó tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức ngành y trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân tại địa phương.

Đồng chí Hoàng Văn Hải – Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Trung tâm y tế huyện Văn Chấn chia sẻ: Thực hiện việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chúng tôi đã tăng cường công tác quản lý, gắn trách nhiệm của người đứng đầu, của từng cá nhân với nhiệm vụ cụ thể.  Đồng thời, tăng cường quản lý Nhà nước, xử lý nghiêm các tiêu cực trong ngành. Việc sửa đổi lề lối, tác phong, thái độ phục vụ của cán bộ, y bác sĩ và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh, trong quản lý điều hành, cải thiện điều kiện làm việc, đã nâng cao năng lực, hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân tạo niềm tin sự hài lòng ngày càng cao của bệnh nhân.

 Cán bộ, y bác sĩ Trung tâm y tế huyện thăm khám, bệnh nhân

Cùng với Đảng bộ Trung tâm y tế, 5 năm qua, các chi, Đảng bộ trên địa bàn huyện Văn Chấn đã quán triệt và triển khai có hiệu quả nội dung Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trên cơ sở nội dung, chủ đề học tập làm theo Bác hàng năm, các chi, Đảng bộ đã xây dựng, bổ sung nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cụ thể. Đồng thời, gắn các chương hành động Nghị quyết với việc thực hiện Chỉ thị 05 với Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII) để xây dựng các nội dung đột phá và các mô hình điển hình làm theo Bác. 5 năm qua, toàn huyện đã xây dựng được 247 mô hình tập thể, 168 cá nhân điển hình tiên tiến. Các mô hình được xây dựng đa dạng, phù hợp với nhiệm vụ chính trị ở mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị. Các nội dung đột phá được thực hiện là: tăng cường vai trò trách nhiệm và sự nêu gương của người đứng đầu Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể,  sửa đổi lề lối, phong cách làm việc, đạo đức lối sống; nêu cao vai trò, chức trách nhiệm vụ chính trị được giao; đổi mới sáng tạo trong lãnh đạo, quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân...  Qua việc thực hiện các mô hình, các khâu đột phá đã làm thay đổi căn bản tư duy nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân, thúc đẩy mạnh mẽ phong trào thi đua yêu nước, góp phần giúp các địa phương thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị ở huyện Văn Chấn đã tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ Đảng viên và xã hội, góp phần quan trọng trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, củng cố niềm tin của nhân dân vào cấp ủy và chính quyền các cấp.  Giai đoạn 2016 - 2020 huyện Văn Chấn có 4 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học học tập và làm theo theo Bác Hồ đã được tuyên dương khen thưởng tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Yên Bái lần thứ X, 1 cá nhân được đi dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, 1 cá nhân được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ khen thưởng về học tập làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh.

Phát huy kết quả đạt được và thực hiện có hiệu quả cao hơn nữa trong việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, Huyện ủy Văn Chấn đã xây dựng, ban hành các văn bản nhằm cụ thể hóa thực hiện nội dung đột phá nhiệm vụ trọng tâm trọng điểm thực hiện chỉ thị 05 năm 2021. Đặc biệt là gắn việc thực hiện chỉ thị 05 gắn với việc thực hiện nội dung nghị quyết Trung ương 4, khóa XII và thực hiện thắng lợi các nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2005.

Đồng chí Trịnh Xuân Thành – UV Ban thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện cho biết: Năm 2021 Huyện ủy Văn Chấn đã chỉ đạo các chi, Đảng bộ tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong các Hồ Chí Minh trong nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Chú trọng đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng đạo đức văn hóa trong Đảng vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các chương trình kế hoạch công tác và kiểm tra giám sát năm 2021. Thực hiện khâu đột phá về trách nhiệm nêu gương của cán bộ Đảng viên gắn với thực hiện chỉ tiêu nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI./.

 Trần Van

Trung tâm TT&VH huyện Văn Chấn


  Liên kết