Get Adobe Flash player

Bản đồ Huyện Văn chấn

Thư viện Video

Huyện ủy Văn Chấn tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 7 (mở rộng)

Ngày xuất bản: 02/04/2021 9:25:00 SA
Lượt đọc: 114

 Ngày 31/3, Huyện ủy Văn Chấn tổ chức hội nghị BCH lần thứ 7 (mở rộng), đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ 3 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II, nhiệm vụ trọng tâm công tác bầu cử, công tác phát triển đảnh viên và thông qua 2 Nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021- 2025.

Trong 3 tháng đầu năm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ huyện Văn Chấn đã bám sát Chương trình hành động số 18 của Tỉnh ủy, chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động chỉ đạo các chi, Đảng bộ triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.  Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được triển khai thực hiện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Huyện ủy Văn Chấn đã chỉ đạo tổ chức thực hiện đúng các quy trình, các bước của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp.

Cụ thể hóa Chương trình hành động số 18 của Tỉnh ủy Yên Bái, Đảng bộ huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện và đạt được những kết quả khả quan. Diện tích gieo cấy  lúa nước đạt 2800 ha, sản lượng chè búp tươi đạt trên 1.500 tấn, tăng 200 tấn so với cùng kỳ, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 154 tỷ đồng, tăng 30 tỷ đồng so với cùng kỳ. Các Đề án hỗ trợ phát triển nông, lâm nghiệp, chương trình Quốc gia xây dựng nông thôn mới được triển khai hiệu quả, đảm bảo tiến độ. Lĩnh vực giao thông, công nghiệp, thương mại, dịch vụ tiếp tục tăng trưởng khá; Lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục tiếp tục được quan tâm, Quốc phòng an ninh được củng cố và giữ vững.

Bên cạnh những kết quả đạt được, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid – 19 làm giảm hiệu quả sản xuất kinh doanh và tiến độ thu ngân sách; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận làm rõ thêm các giải pháp hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách, thực hiện mục tiêu phát triển giao thông nông thôn, xây dựng nông thôn mới; việc thực hiện các Đề án phát triển nông, lâm nghiệp, phát triển theo chuỗi giá trị, Công tác xóa đói giảm nghèo, và tổ chức thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng an ninh ở địa phương.

Trong quý II, Huyện uỷ Văn Chấn tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành toàn diện các các mục tiêu đã đề ra. Trọng tâm là các Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, quan tâm thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, tăng cường quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn huy động, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, gắn đào tạo nghề với giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cải thiện đời sống nhân dân.

Cũng tại hội nghị này các đại biểu đã thảo luận, thông qua dự thảo Nghị quyết về phát triển đô thị huyện Văn Chấn giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030 và Nghị quyết phát triển nông nghiệp hàng hóa, theo chuỗi giá trị, theo hướng nông nghiệp sạch, hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao, gắn với xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021 - 2025.

Nhân dịp này, Huyện ủy Văn Chấn đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho đồng chí Giàng A Phử, Bí thư chi bộ thôn Sài Lương 3, xã An Lương có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020, tặng giấy khen cho  2 tập thể và 4 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tục 2016 - 2020.

Trần Van

Trung tâm Truyền thông và Văn hóa


  Liên kết