Get Adobe Flash player

Bản đồ Huyện Văn chấn

Thư viện Video

Chuyển trường cho học sinh Trung học cơ sở.

Ngày xuất bản: 29/10/2014 9:41:47 SA
Lượt đọc: 4697

I. TÊN THỦ TỤC: Chuyển trường cho học sinh Trung học cơ sở.

 

II. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN:

Bước 1: Đến phòng GD&ĐT để được hướng dẫn theo đúng quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại phòng GD&ĐT (trong giờ hành chính);

Bước 3: Trả kết quả tại tổ chỉ đạo chuyên môn phòng GD&ĐT: Giấy giới thiệu chuyển trường (trong giờ hành chính)

III. CÁCH THỰC HIỆN: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

IV. HỒ SƠ:

1) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn xin chuyển trường do cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ kí.

+ Học bạ (bản chính); phiếu điểm (nếu có).

+ Giấy khai sinh.

+ Giấy giới thiệu chuyển trường do Hiệu trưởng nhà trường nơi đi cấp hoặc giấy giới thiệu chuyển trường do trưởng phòng GD&ĐT nơi đến  cấp.

+ Các giấy tờ hợp lệ được hưởng ưu tiên, khuyến khích trong học tập... (nếu có).

2) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

V. THỜI HẠN GIẢI QUYẾT TTHC: 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

VI. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN TTHC: Cá nhân

VII. CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC: : Phòng GD&ĐT cấp huyện

VIII. PHÍ, LỆ PHÍ: Không

IX. CĂN CỨ PHÁP LÝ: Quyết định số 51/2002/QĐ - BGD&ĐT ngày 25/12/2002 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT  ban hành quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông

X. MẪU ĐƠN, TỜ KHAI: Không

 

 


  Liên kết