Get Adobe Flash player

Bản đồ Huyện Văn chấn

Thư viện Video

Đoàn công tác của tỉnh kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 35 tại huyện Văn Chấn

Ngày xuất bản: 06/09/2021 8:50:00 SA
Lượt đọc: 197

 

Trong 2 ngày 30 và 31 tháng 8 năm 2021, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới tại Đảng bộ xã An Lương, Đồng Khê, Đại Lịch và Đảng bộ Công an huyện Văn Chấn.

Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm việc với Đảng bộ Công an  huyện

Trong thời gian qua, các Cấp ủy đảng tại các cơ quan, địa phương đã thực hiện tốt công tác nắm bắt, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; Cấp ủy, chính quyền các, xã thị trấn đã tổ chức tốt việc đối thoại với nhân dân, từ đó kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh liên quan đến công tác tư tưởng; tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao trong quần chúng nhân dân. Tại các buổi kiểm tra, Đoàn kiểm tra đánh giá Ban Thường vụ Đảng ủy các địa phương, Đảng bộ các cơ quan, đơn vị đã thực hiện nghiêm các nội dung theo quyết định kiểm tra của tỉnh; chuẩn bị đầy đủ các tài liệu, điều kiện cơ sở, vật chất, thành phần làm việc với Đoàn kiểm tra; báo cáo cơ bản bám sát đề cương, đánh giá được các nội dung đã triển khai thực hiện. Các thành viên trong Đoàn kiểm tra và các đại biểu tham dự buổi kiểm tra đã trao đổi, thảo luận nhiều nội dung quan trọng nhằm tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị khóa XII trong thời gian tiếp theo./.

 

Minh Chiến

Trung tâm TT&VH huyện Văn Chấn


  Liên kết