Get Adobe Flash player

Bản đồ Huyện Văn chấn

Thư viện Video

Công nhận liệt sỹ đối với thương binh, bệnh binh chết do vết thương tái phát.

Ngày xuất bản: 29/10/2014 9:14:03 SA
Lượt đọc: 3494

I. TÊN THỦ TỤC: Công nhận liệt sỹ đối với thương binh, bệnh binh chết do vết thương tái phát.

 

II. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN:

Bước 1: Người đề nghị công nhận là liệt sỹ chuẩn bị thủ tục đầy đủ theo quy định, có thể đến UBND xã, phường, thị trấn hoặc phòng Lao động thương binh xã hội cấp huyện để được hướng dẫn việc chuẩn bị hồ sơ.

 Bước 2: UBND xã, phường, thị trấn xác nhận vàp bản khai, đơn đề nghị, tổng hợp và gửi về phòng Lao động TB&XH huyện.

Bước 3: Phòng Lao động TB&XH huyện tiếp nhận hồ sơ từ xã, phường chuyển đến:

+ Trường hợp thủ tục đã đầy đủ tiếp nhận

+ Trường hợp thủ tục chưa đầy đủ cán bộ tiếp nhận hướng dẫn bổ sung cho đầy đủ theo quy định.

Bước 4: Lập danh sách và chuyển thủ tục, hồ sơ lên Sở Lao động TB&XH tỉnh xem xét, quyết định cấp giấy chứng nhận gia đình liệt sỹ và trợ cấp tiền tuất; Lập phiếu trợ cấp tiền tuất thân nhân liệt sỹ chuyển về

III. CÁCH THỰC HIỆN: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

IV. HỒ SƠ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đề nghị viết tay (có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn)

+ Giấy báo tử (mẫu số 3-LS1)

+ Giấy xác nhận chết do vết thương tái phát của cơ sở y tế.

+ Bệnh án điều trị và biên bản kiểm thảo tử vong do vết thương tái phát của Giám đốc bệnh viện cấp tỉnh trở lên (đối với thương binh có tỷ lệ từ 21% đến 80%).

+ Giấy chứng nhận thân nhân liệt sỹ của Chủ tịch UBND cấp xã (mẫu số 3-LS2).

b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)

V. THỜI HẠN GIẢI QUYẾT TTHC: 90 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

VI. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN TTHC: Cá nhân 

VII. CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC: a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động TB&XH tỉnh Yên Bái.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng LĐTB&XH cấp huyện

VIII. KẾT QUẢ THỰC HIỆN TTHC: Quyết định hành chính

IX. PHÍ, LỆ PHÍ: Không 

X. YÊU CẦU THỰC HIỆN TTHC: Không 

XI. CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TTHC:

+ Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 26/5/2005 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

+ Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công.

+ Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động TB&XH.

XII. MẪU ĐƠN, TỜ KHAI: Không

 


  Liên kết