Get Adobe Flash player

Bản đồ Huyện Văn chấn

Thư viện Video

Chấn Thịnh tăng cường xây dựng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Ngày xuất bản: 20/08/2021 4:04:00 CH
Lượt đọc: 313

 Sau cán đích nông thôn mới năm 2018, xã Chấn Thịnh, huyện Văn Chấn đã bắt tay ngay vào xây dựng nông thôn mới nâng cao. Tuy nhiên, do những khó khăn về điều kiện kinh tế - xã hội nên một số tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao còn chưa đạt kế hoạch, xã đang triển khai các giải pháp vận động nhân dân đẩy mạnh phát triển kinh tế, đóng góp cùng Nhà nước hoàn thành các nhóm tiêu chí nông thôn mới nâng cao.

Toàn cảnh khu trung tâm xã Chấn Thịnh - Ảnh Phan Tuấn

Cùng với việc vận động nhân dân tập trung đầu tư thâm canh chăm sóc 200 ha lúa nước, 245 ha chè, xã Chấn Thịnh đã vận động nhân dân tích cực mở rộng các diện tích trồng dâu nuôi tằm và xây dựng các mô hình phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm. Đến nay, xã Chấn Thịnh có 65 ha dâu tằm, hàng chục mô hình chăn nuôi cho thu nhập trên 200 triệu đồng trên người/năm. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 36 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 3%/năm. Bên cạnh đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã Chấn Thịnh còn vận động nhân dân tích cực, cải tạo cảnh quan môi trường, xây dựng 5 km đường hoa, 6 km đường điện thắp sáng đường quê, 30 hố rác tập trung.

Tuy nhiên, do dịch Covid - 19 ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội nên nhân dân chưa phát huy hết tiềm năng lợi thế của địa phương, một số tuyến đường, cầu cống chưa đáp ứng được yêu cầu của tiêu chí…

Để đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới nâng cao, vừa qua Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Chấn đã có buổi làm việc với Đảng bộ xã Chấn Thịnh tháo gỡ khó khăn cho địa phương và đề ra các giải pháp thực hiện các nhóm tiêu chí. Huyện ủy Văn Chấn yêu cầu cần thực hiện tốt công tác quy hoạch. Cần huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các ban ngành đoàn thể vào cuộc, nguồn lực đầu tư xây dựng các tuyến đường cầu cống đảm bảo yêu cầu các tiêu chí, đồng thời tăng cường phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi, thay đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, đẩy mạnh phát triển mạnh mẽ thương mại dịch vụ, tạo điều kiện để các công ty, doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả để tạo việc làm cho nhân dân. .../.

Phan Tuấn

Trung tâm TT&VH huyện Văn Chấn


  Liên kết