Get Adobe Flash player

Bản đồ Huyện Văn chấn

Thư viện Video

Cấp bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở.

Ngày xuất bản: 29/10/2014 9:20:48 SA
Lượt đọc: 4426

I. TÊN THỦ TỤC: Cấp bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở.

 

II. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN:

Bước 1: Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các cơ sở giáo dục nhận hồ sơ dự xét tốt nghiệp THCS của học sinh, xét tốt nghiệp THCS (tại phòng GD&ĐT) theo Quy chế của Bộ GD&ĐT.

Bước 2: Các cơ sở giáo dục nộp hồ sơ xét tốt nghiệp THCS tại phòng GD&ĐT (theo lịch quy định)

Bước 3: Quyết định công nhận tốt nghiệp THCS.

Bước 4: Cấp bằng tốt nghiệp THCS theo quy chế

III. CÁCH THỰC HIỆN: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

IV. HỒ SƠ:

1) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Bản sao giấy khai sinh hợp lệ,

+ Bản chính học bạ của người học,

+ Các giấy tờ khác có liên quan (các giấy tờ ưu tiên, khuyến khích ...)

+ Ảnh của người học (ảnh dán bằng tốt nghiệp cỡ 3 cm x 4 cm)

+ Quyết định công nhận tốt nghiệp THCS kèm theo danh sách người học được công nhận tốt nghiệp THCS

2) Số lượng hồ sơ: 01 bộ, (riêng Quyết định công nhận tốt nghiệp THCS kèm theo danh sách người học được công nhận tốt nghiệp THCS lập thành 03 bộ)

V. THỜI HẠN GIẢI QUYẾT TTHC: Sau 60 ngày cấp bằng tốt nghiệp THCS

VI. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN TTHC: Cá nhân

VII. CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC: Phòng GD&ĐT cấp huyện.

VIII. PHÍ, LỆ PHÍ: Lệ phí: 11.000 đ ( mười một ngàn đồng ) chi cho cấp giấy chứng nhận tạm thời và  mua phôi bằng tốt nghiệp THCS, ghi bằng, ép bằng TN

IX. CĂN CỨ PHÁP LÝ:

1. Quyết định số 11/2006/QĐ-BGD-ĐT ngày 05/4/2006 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT  ban hành quy chế xét công nhận tốt nghiệp Trung học cơ sở ;

2. Quyết định số 33/2007/QĐ-BGD-ĐT ngày 20/6/2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT  ban hành quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân.

X. MẪU ĐƠN, TỜ KHAI: Không

 


  Liên kết