Get Adobe Flash player

Bản đồ Huyện Văn chấn

Thư viện Video

Cấp bản sao bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở (THCS)

Ngày xuất bản: 29/10/2014 9:17:59 SA
Lượt đọc: 4433

I. TÊN THỦ TỤC: Cấp bản sao bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở (THCS)

 

II. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN:

Bước 1:Đến phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện (tổ chỉ đạo chuyên môn) để được hướng dẫn theo đúng quy định của pháp luật.

Bước 2:Nộp hồ sơ tại tổ chỉ đạo chuyên môn phòng GD&ĐT (trong giờ hành chính các ngày trong tuần);

Bước 3:Trả kết quả tại tổ chỉ đạo chuyên môn phòng GD&ĐT: Cấp bản sao bằng tốt nghiệp THCS (trong giờ hành chính)

III. CÁCH THỰC HIỆN:

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

IV. HỒ SƠ:

+ Đơn xin cấp bản sao bằng tốt nghiệp THCS;

+ Người yêu cầu cấp bản sao bằng tốt nghiệp THCS phải xuất trình chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tuỳ thân khác.

+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ

V. THỜI HẠN GIẢI QUYẾT TTHC: Ngay trong ngày tiếp nhận

VI. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN TTHC: Cá nhân

VII. CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng GD&ĐT cấp huyện

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng GD&ĐT cấp huyện

VIII. KẾT QUẢ THỰC HIỆN TTHC: Bản sao bằng tốt nghiệp THCS

IX. PHÍ, LỆ PHÍ:

18.000 đ chi cho mua phôi bản sao bằng tốt nghiệp THCS, ghi bằng, ép bằng TN (ban hành kèm theo Quyết định số 678/QĐ-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân).

IX. YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN TTHC: Không

X. CĂN CỨ PHÁP LÝ:

+ Quyết định số 33/2007/QĐ-BGD-ĐT ngày 20/6/2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân.

+ Quyết định số 678/QĐ-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân về việc Phê duyệt một số khoản thu và mức chi thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông và các kỳ thi, hội thi  của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Yên Bái.

IX. MẪU ĐƠN, TỜ KHAI: Không

 


  Liên kết