Get Adobe Flash player

Bản đồ Huyện Văn chấn

Thư viện Video

Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh.

Ngày xuất bản: 29/10/2014 8:51:56 SA
Lượt đọc: 3741

I. TÊN THỦ TỤC: Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh.

 

II. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân xin cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh gửi hồ sơ về Phòng Kinh tế/kinh tế hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố nơi tổ chức, cá nhân đặt cơ sở sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh.

Bước 2:  Cán bộ, công chức phòng Kinh tế/ Kinh tế hạ tầng kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần .

 Cán bộ, công chức tiến hành thẩm định hồ sơ và các điều kiện cần thiết.

 Trong trường hợp hồ sơ và các điều kiện đáp ứng yêu cầu cán bộ, công chức viết phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.

Trường hợp từ chối cấp Giấy phép, Phòng Kinh tế/kinh tế hạ tầng trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

 Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ phòng Kinh tế/ Kinh tế hạ tầng có văn bản yêu cầu Tổ chức cá nhân bổ sung.

Bước 3: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại phòng Kinh tế/ Kinh tế hạ tầng vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần và nộp lại giấy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, nộp phí nhận biên lai thu phí.

III. CÁCH THỰC HIỆN:

    + Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước;

+ Qua bưu điện

IV. HỒ SƠ:

Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh - Phụ lục 10Thông tư số 39/2012/TT-BCT ngày 20/12/2012;

+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận mã số thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

+ Bản sao Giấy tiếp nhận công bố hợp quy; Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm;

+ Liệt kê tên hàng hóa sản phẩm rượu kèm theo bản sao nhãn hàng hóa sản phẩm rượu mà tổ chức, cá nhân dự kiến sản xuất.

Số lượng hồ sơ: 02 bộ, 01 bộ gửi cơ quan có thẩm quyền cấp phép, 01 bộ lưu tại trụ sở tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép.

V. THỜI HẠN GIẢI QUYẾT TTHC: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

VI. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN TTHC:

Tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ công là thành viên thuộc làng nghề sản xuất rượu thủ công không phải xin cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh. Tổ chức, cá nhân đại diện làng nghề phải xin cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công cho làng nghề và chịu trách nhiệm về các điều kiện sản xuất rượu áp dụng chung cho các thành viên thuộc làng nghề

VII. CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC:

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Kinh tế/kinh tế hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố nơi tổ chức, cá nhân đặt cơ sở sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh.

Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Kinh tế/kinh tế hạ tầng cấp huyện.

VIII. KẾT QUẢ THỰC HIỆN TTHC:

Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

IX. PHÍ, LỆ PHÍ:

            - Lệ phí thẩm định kinh doanh, kho hàng: 1.200.000 đồng/điểm.

            - Lệ phí cấp mới Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh: 200.000 đồng.

            - Đối với tổ chức, cá nhân tại khu vực khác ngoài địa bàn thành phố, thị xã bằng 50% (năm mươi phần trăm) mức thu tương ứng quy định.

X. YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN TTHC:

 +  Có đăng ký kinh doanh ngành, nghề sản xuất rượu thủ công;

+ Đảm bảo các điều kiện về bảo vệ môi trường, chất lượng, an toàn thực phẩm, nhãn hàng hoá sản phẩm rượu theo quy định của pháp luật hiện hành.

XI. CĂN CỨ PHÁP LÝ:

+ Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu;

+ Thông tư số 39/2012/TT-BCT ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Công thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu;

Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tài Chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh, phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại, lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, lệ phí cấp giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp giấy phép thành lập Sở giao dịch hàng hóa.

XII. MẪU ĐƠN, TỜ KHAI:

Đơn đề nghị cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Phụ lục 10,Thông tư số 39/2012/TT-BCT ngày 20/12/2012

 


  Liên kết