Get Adobe Flash player

Bản đồ Huyện Văn chấn

Thư viện Video

Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh Yên Bái kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới năm 2021 tại huyện Văn Chấn.

Ngày xuất bản: 12/08/2021 10:00:00 SA
Lượt đọc: 338

 Ngày 9/8, đoàn công tác Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của tỉnh Yên Bái, do đồng chí Đinh Đăng Luận – Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh, Phó Ban chỉ đạo tỉnh Yên Bái làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới tại huyện Văn Chấn

Đồng chí Đinh Đăng Luận - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh, Phó Ban Thường trực 

xây dựng nông thôn mới tỉnh phát biểu tại buổi kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới tại huyện Văn Chấn

 Sau khi đi kiểm tra thực tế tại xã Sơn Lương và xã Tú Lệ, đoàn công tác đã làm việc với Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Văn Chấn và các xã trong lộ trình về đích xây dựng nông thôn mới năm 2021.

Theo báo cáo, năm 2021 huyện Văn Chấn sẽ có 3 xã cán đích nông thôn mới và 2 xã đạt nông thôn mới nâng cao. Trong đó 3 xã cán đích nông thôn mới là Tú Lệ, Sơn Lương, Minh An. Hiện nay, ngoài xã Sơn Lương đã hoàn thành 17/19 tiêu chí thì Minh An Tú Lệ mới chỉ đạt 14 đến 15 tiêu chí. Các tiêu chí mà các xã chưa hoàn thành đều là những tiêu chí khó, như môi trường, an ninh trật tự, hộ nghèo, … Đối với 2 xã trong kế hoạch xây dựng nông thôn mới nâng cao gồm Thượng Bằng La và Đại Lịch thì xã Thượng Bằng La đã hoàn thành 3/5 nhóm tiêu chí, xã Đại Lịch đã hoàn thành 2/5 nhóm tiêu chí.

Trong buổi làm việc, đại diện Ban chỉ đạo huyện Văn Chấn đã báo cáo với đoàn công tác những thuận lợi và khó khăn trong việc triển khai thực hiện các tiêu chí. Đồng thời huyện cũng đề xuất tỉnh có cơ chế chính sách đối với bộ tiêu chí, tiếp tục hỗ trợ kinh phí để hoàn thiện các tiêu chí về nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao.

Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Đinh Đăng Luận - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh, Phó Ban chỉ đạo tỉnh đánh giá cao các kết quả đã đạt được trong xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao của huyện Văn Chấn. Đồng thời đề nghị huyện Văn Chấn cần tập trung, rà soát lại tất cả các tiêu chí về kết cấu hạ tầng; thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai sâu rộng và thiết thực phong trào thi đua “Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới”. Đẩy mạnh sản xuất gắn với phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn, tiếp tục thực hiện hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới và nhóm tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Đồng chí Phó Ban chỉ đạo tỉnh cũng yêu cầu các Sở, Ban ngành có liên quan của tỉnh hỗ trợ huyện Văn Chấn khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đối với các xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao để sớm trình UBND tỉnh và công nhận vào cuối năm 2021.

                                                                        Phan Tuấn – Thu Hòa

                                                                 Trung tâm TT&VH huyện Văn Chấn


  Liên kết