Get Adobe Flash player

Bản đồ Huyện Văn chấn

Thư viện Video

Văn Chấn triển khai tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021

Ngày xuất bản: 10/03/2021 9:31:00 SA
Lượt đọc: 219

 Ngày 9/3, UBND huyện Văn Chấn đã tổ chức  Hội nghị triển khai kế hoạch tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021.

Hội nghị triển khai Kế hoạch tổng điều tra

Cuộc tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 là cuộc tổng điều tra trên quy mô toàn quốc, có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá, hoạch định chính sách phát triển kinh tế xã hội của quốc gia và địa phương. Để cuộc điều tra diễn ra nhanh chóng, chính xác và hiệu quả, thời gian qua huyện Văn Chấn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cuộc tổng điều tra; thành lập Ban chỉ đạo cuộc tổng điều tra từ huyện đến cơ sở. Đồng thời chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với các xã, thị trấn tuyển chọn điều tra viên và chuẩn bị các điều kiện cho cuộc tổng điều tra.

Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe phổ biến quán triệt các Quyết định của thủ tưởng Chính phủ, của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, của UBND tỉnh và UBND huyện về việc triển khai tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021. UBND huyện đã triển khai phương án, giao trách nhiệm cụ thể cho các ban, ngành, cơ quan đơn vị trực tiếp tham gia  tổng điều tra và hướng dẫn các xã, thị trấn tiến hành tổng điều tra.

Trên cơ sở mục đích, ý nghĩa, đối tượng của cuộc tổng điều tra  huyện Văn Chấn đã triển khai điều tra làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 từ ngày 1/3/2021 đến hết ngày 30/5/2021 thực hiện điều tra đối với doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp, hiệp hội; giai đoạn 2 từ ngày 1/7/2021 đến hết ngày 30/7/2021 thực hiện điều tra đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể và cơ sở tôn giáo. Huyện cũng triển khai nội dung, các nhóm thông tin cần điều tra, thu thập theo loại phiếu điều tra, đối tượng điều tra.

Với những đổi mới về việc ứng dụng công nghệ thông tin để thu thập thông tin, huyện Văn Chấn đang tiếp tục rà soát, chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho cuộc tổng điều tra. Đồng thời tổ chức các lớp tập huấn cho các điều tra viên triển khai điều tra đảm bảo thời gian, kế hoạch đề ra.

                                                                                

Trần Van

Trung tâm Truyền thông và Văn hóa


  Liên kết