Get Adobe Flash player

Bản đồ Huyện Văn chấn

Thư viện Video

Văn Chấn triển khai công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2021.

Ngày xuất bản: 18/03/2021 2:37:00 CH
Lượt đọc: 221

 UBND huyện Văn Chấn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021, triển khai trương trình hành động số 10 ngày 24/12/2020 của Huyện ủy Văn Chấn về thực hiện chỉ thị số 03 ngày 18/12/2020 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm an ninh trật tự năm 2021. Đồng thời phát động thi đua phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2021, tổ chức ký giao ước thi đua năm 2021.

Năm 2020, huyện đã quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về công tác đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Huyện đã rà soát phân loại ra 12 địa bàn và chỉ đạo Công an huyện phối hợp với các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động sâu rộng phong trào, qua đó, nhân dân đã cung cấp cho lực lượng Công an hơn 200 nguồn tin, trong đó có 116 nguồn tin có giá trị giúp lực lượng Công an làm rõ 78 vụ việc, xử lý gần 130 lượt người vi phạm, xây dựng và duy trì 85 mô hình phòng chống tội phạm với nhiều loại hình như: Phòng chống ma túy, trật tự giao thông, trật tự công cộng, trường học tự quản, phòng chống tôi phạm về vũ khí. Trong năm 2020, huyện Văn Chấn xây dựng 2 mô hình dân vận khéo: Về thực hiện công tác tuyên truyền, nâng cao hiểu biết pháp luật cho người dân, và nâng cao Văn hóa ứng xử, thái độ phục vụ nhân dân. Công tác xây dựng lực lượng nòng cốt được quan tâm, huyện đã hoàn thành đưa công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã tại 24 xã, thị trấn. Thông qua phong trào đã góp phần nâng cao ý thức tự giác của quần chúng nhân dân về nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, góp phần ổn định giữ vững tình hình an ninh chính trị, không để phát sinh điểm nóng phức tạp về an ninh chính trị, duy trì trật tự an toàn xã hội…

Trong thời gian tới huyện Văn Chấn tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của cấp trên trong công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nâng cao chất lượng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao cảnh giác cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, công tác phòng chống tội phạm, vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, làm tốt công tác phòng cháy chữa cháy. Đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa bàn xã, thị trấn…

Nhân dịp này, 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được nhận kỷ niệm chương của Bộ Công an; Công an tỉnh Yên Bái, UBND huyện Văn Chấn đã trao giấy khen cho 7 tập thể, 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Phan Tuấn

                         Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Văn Chấn


  Liên kết