Get Adobe Flash player

Bản đồ Huyện Văn chấn

Thư viện Video

Văn Chấn: Quyết tâm đưa 3 xã cán đích nông thôn mới trong năm 2021

Ngày xuất bản: 12/07/2021 3:17:00 CH
Lượt đọc: 172

 Ngày 8/7, Ban Chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới huyện Văn Chấn tổ chức Hội nghị rà soát tiến độ xây dựng nông thôn mới đối với 3 xã trong lộ trình cán đích nông thôn mới năm 2021 gồm: xã Minh An, Sơn Lương và xã Tú Lệ.

Người dân chung tay làm đường GTNT trong xây dựng nông thôn mới

Năm 2021, huyện Văn Chấn đặt ra mục tiêu quyết tâm phấn đấu có 3 xã gồm: Minh An, Sơn Lương và xã Tú Lệ cán đích nông thôn mới vào quý IV năm nay. Qua rà soát, hiện nay, xã Minh An đã đạt 14 tiêu chí, xã Sơn Lương đạt 17 tiêu chí và xã Tú Lệ đạt 16/19 tiêu chí. Các tiêu chí các xã chưa đạt tập trung chủ yếu về: đường giao thông nông thôn, xây dựng kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất văn hóa, giáo dục, tiêu chí về môi trường- vệ sinh an toàn thực phẩm và tiêu chí về an ninh trật tự. Các tiêu chí còn lại đều đã đạt, song tiếp tục cần được quan tâm, đảm bảo tính bền vững và không ngừng nâng cao chất lượng, nhất là các tiêu chí dễ biến động.

Qua nghe báo cáo về những khó khăn, vướng mắc của các địa phương trong việc triển khai thực hiện các tiêu chí, các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của huyện đã thảo luận, làm rõ những khó khăn, nguyên nhân và đề ra hướng khắc phục, giải quyết. Đặc biệt là các tiêu chí dễ biến động như: tiêu chí số 17 về môi trường, số 19 về an ninh trật tự… Các xã cũng đề xuất các ý kiến, kiến nghị huyện quan tâm đầu tư, hỗ trợ xây dựng các công trình nhà văn hóa tại các thôn của xã Tú Lệ, Minh An, hỗ trợ làm đường giao thông nông thôn tại xã Sơn Lương…

 Để hoàn thành mục tiêu phấn đấu có 3 xã cán đích nông thôn mới vào đầu quý IV năm nay, Ban Chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới huyện Văn Chấn yêu cầu: Các ngành thành viên cần  bám sát vào từng tiêu chí mà ngành được giao phụ trách, cùng với xã tháo gỡ khó khăn, xây dựng chương trình hành động cụ thể, quyết tâm hoàn thành vào cuối quý III năm nay. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về chương trình xây dựng Nông thôn mới  để người dân,  đồng thuận, tích cực, hăng hái tham gia vào các chương trình xây dựng nông thôn mới ở các địa phương. Phát huy tối đa sức dân tham gia các nội dung xã hội hóa, quyết tâm cả 3 xã Minh An, Sơn Lương và xã Tú Lệ cán đích nông thôn mới theo đúng lộ trình đã đề ra./.

 

Quang Sơn

Trung tâm TT&VH Văn Chấn


  Liên kết