Get Adobe Flash player

Bản đồ Huyện Văn chấn

Thư viện Video

Văn Chấn: Hơn 58 tỷ đồng đầu tư cho phát triển giao thông nông thôn.

Ngày xuất bản: 05/08/2021 4:02:00 CH
Lượt đọc: 296

 Tăng cường phát triển kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn đảm bảo chất lượng và đáp ứng tiêu chí về giao thông trong xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, huyện Văn Chấn đang tập trung huy động, thu hút tối đa mọi nguồn lực xã hội đầu tư phát triển giao thông nông thôn.

Cán bộ và nhân dân thôn Vàng Ngần tham gia làm đường giao thông đặc thù.

Trong 7 tháng đầu năm 2021, huyện Văn Chấn đã đầu tư trên 58 tỷ đồng để phát triển giao thông nông thôn. Trong đó: Nhà nước đầu tư hơn 41 tỷ đồng, nguồn vốn từ các doanh nghiệp nhân dân đóng góp đạt trên 17 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này, huyện Văn Chấn đã bê tông hóa trên 35km đường giao thông nông thôn tập trung nhiều ở các xã trong lộ trình về đích nông thôn mới. Ngoài ra, huyện đã đầu tư làm 12 công trình thoát nước; nâng cấp, sửa chữa 3 công trình cầu treo và tiếp tục triển khai thi công xây dựng 7 công trình cầu bê tông cốt thép, cống tràn liên hợp.

Để hoàn thành chỉ tiêu phát triển 60km đường giao thông nông thôn năm trong năm 2021, huyện Văn Chấn tiếp tục chỉ đạo các xã, thị trấn tập trung tháo gỡ khó khăn, huy động nguồn lực trong nhân dân kết hợp vốn đầu tư của Nhà nước, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình giao thông nông thôn.

                            Phan Tuấn - Thu Hòa

Trung tâm Truyền thông và Văn hóa Văn Chấn


  Liên kết