Get Adobe Flash player

Bản đồ Huyện Văn chấn

Thư viện Video

Văn Chấn: 420 người tiêm phòng vắc xin mũi 2 và hơn 1.500 người tiêm vắc xin Moderna.

Ngày xuất bản: 30/07/2021 4:50:00 CH
Lượt đọc: 271

 Thực hiện kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 năm 2021-2022, từ trung tuần tháng 7 huyện Văn Chấn tiếp tục chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện tổ chức tiêm phòng vắc xin Covid - 19 cho các đối tượng ưu tiên . Đồng thời triển khai kế hoạch tiêm vắc xin diện rộng đến các xã, thị trấn trên địa bàn.

Lãnh đạo huyện Văn Chấn tiêm chủng phong Covid-19 mũi 2

Ngay sau khi tiếp nhận vắc xin từ tỉnh cấp về trong ngày 23/7 và ngày 30/7 Trung tâm Y tế huyện tổ chức tiêm phòng 420 liều vắc xin phòng Covid-19 mũi 2 cho các đối tượng đã tiêm vắc xin AstraZeneca liều thứ nhất. Tổ chức tiêm vắc xin Moderna phòng Covid -19 cho hơn 1.500 người thuộc nhóm 1; nhóm 2; nhóm 7 và nhóm 8 làm việc trong các cơ sở y tế, ngành y tế; người tham gia phòng chống dịch; người cung cấp dịch vụ thiết yếu; giáo viên; thành viên tổ tự quản ở thôn, bản, tổ dân phố.

Trung tâm Y tế huyện đã bố trí nhân lực, phương tiện đảm bảo vận chuyển, bảo quản vắc xin triển khai tiêm an toàn hiệu quả./. 

Phan Tuấn

Trung tâm TT-VH Văn Chấn


  Liên kết