Get Adobe Flash player

Bản đồ Huyện Văn chấn

Thư viện Video

Tú Lệ khánh thành cụm công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ngày xuất bản: 25/01/2021 3:42:00 CH
Lượt đọc: 460

 Thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, UBND xã Tú Lệ, huyện Văn Chấn vừa cắt băng khánh thành cổng làng văn hóa và đường giao thông nông thôn tại các thôn bản trên địa bàn xã.

Xã Tú Lệ cắt băng khánh thành cổng làng văn hóa du lịch Búng Sổm chào mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Khánh thành 3 cổng Làng văn hóa du lịch tại thôn Búng Sổm, Bản Chao, Nà Lóng và công trình đường giao thông thôn Mạ Tun. Cụm công trình cổng làng văn hóa du lịch được xây dựng theo hướng gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc Thái, với trụ cổng được xây bằng đá cuội, mái lợp ván gỗ thông; quy mô cao trên 5 m, rộng gần 7m. Giá trị xây dựng mỗi cổng làng văn hóa du lịch trên 50 triệu đồng, từ nguồn xã hội hóa và do nhân dân đóng góp. Riêng công trình giao thông thôn Mạ Tun có chiều dài trên 1,1km, mặt đường được mở rộng và đổ bê tông rộng 3m, dày 20cm, kinh phí trên 1,2 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp trên 600 triệu đồng.

Cụm công trình cổng làng văn hóa du lịch và giao thông của xã Tú Lệ hoàn thành có ý nghĩa thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, góp phần động viên nhân dân thi đua lao động sản xuất, phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới giàu bản sắc trong năm 2021./.

Tuyết Mai – Phan Tuấn

Trung tâm TT&VH huyện Văn Chấn


  Liên kết