Get Adobe Flash player

Bản đồ Huyện Văn chấn

Thư viện Video

Thường trực Huyện ủy Văn Chấn làm việc với xã Sơn Lương

Ngày xuất bản: 16/03/2021 3:06:00 CH
Lượt đọc: 234

 Ngày 12/3, Đoàn công  tác của Thường trực Huyện ủy, do đồng chí Mai Mộng Tuân - UV BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Văn Chấn làm trưởng  đoàn đã có buổi làm việc với xã Sơn Lương về công tác xây dựng NTM. Cùng đi với đoàn có đồng chí Hoàng Việt - Phó Bí thư Thường trực  Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện,  đồng chí  Đặng Duy Hiển – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện và lãnh đạo một số ban, ngành của huyện.

Tại buổi làm việc đoàn đã đến kiểm tra, xem xét phương án khắc phục  công trình nước sạch  khu vực thôn Tành Hanh và xem xét việc quy hoạch bãi thu gom, xử lý rác thải tập trung. 

Làm việc với cấp ủy, chính quyền xã Sơn Lương, đoàn đã được  nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 2 tháng đầu năm và tiến độ xây dựng nông thôn mới. Là xã đặc biệt khó khăn của huyện, lại bị ảnh hưởng nặng lề bởi bão lũ năm 2017 – 2018, nhưng những năm qua, xã Sơn Lương đã tích cực vận động nhân dân đóng góp công sức và tiền mặt của Nhà nước từng bước hoàn thiện các tiêu chí. Qua đánh giá sơ bộ, đến nay Sơn lương đã đạt 16/19 tiêu chí trong bộ tiêu chí Quốc  gia xây dựng nông thôn mới, 3 tiêu chí còn lại chưa đạt là giao thông, môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm và tiêu chí  về an ninh trật tự.

Trên cơ sở  kiểm tra thực tế và báo cáo của chính quyền xã, tại buổi làm việc các đại biểu trong đòn đã thảo luận làm rõ thêm một số  khăn trong việc thực hiện các tiêu chí, như  việc  vận động nhân dân hiến đất, mở rộng đường giao thông, vấn đề xử lý rác thải, việc huy động nguồn lực xã hội hóa để vận hành, duy tu, bảo dưỡng các công trình phục vụ dân sinh, việc nâng cao mức sống và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn…

Xã Sơn Lương cũng kiến nghị nhà nước tiếp tục hỗ trợ kinh phí để nâng cấp, sửa chữa một số công trình nước sạch, hệ thống giao thông nông thôn và xây dựng bãi xử lý rác thải tập trung.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Mai Mộng Tuân - UV BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Văn Chấn cho rằng Sơn Lương đã đạt được những kết quả nhất định trong xây dựng NTM. Tuy nhiên, vẫn còn một số tiêu chí khó đạt và đạt với chất lượng thấp.  Đồng chí yêu câu cấp ủy, chính quyền địa phương cần phát huy  vai trò, trách nhiệm  của cán bộ, đảng viên, khơi dậy tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực tự cường của nhân dân để  phát triển kinh tế và xây dựng, củng cố các công trình phục vụ dân sinh. Đồng thời vận động nhân dân tích cực đóng góp công sức, tiền mặt để nâng cấp cơ sở vật chất, hạ tầng giao thông nông thôn và tôn tạo cảnh quan môi trường sống. Huyện chỉ đạo các ban, ngành đoàn thể phối hợp, xem xét các kiến nghị đề xuất của xã, có phương án, giải pháp tháo gỡ để xã hoàn thành và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Trần Van

Trung tâm Truyền thông và Văn hóa


  Liên kết