Get Adobe Flash player

Bản đồ Huyện Văn chấn

Thư viện Video

Ra quân giải phòng mặt bằng làm đường liên xã

Ngày xuất bản: 05/03/2021 4:54:00 CH
Lượt đọc: 274

 Năm 2021, huyện Văn Chấn được UBND tỉnh đầu tư bê tông hóa tuyến đường liên xã Sơn Lương, Sùng Đô, Nậm Mười. Để tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị thi công UBND huyện Văn Chấn đã chỉ đạo các xã thụ hưởng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất, giải phóng mặt bằng thi công.

Nhân dân xã Nậm Mười hiến đất làm đường trục xã

Thực hiện chủ trương này 3 xã Sơn Lương, Sùng Đô, Nậm Mười đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất, cây cối trên đất làm đường. Các xã đã phối hợp với các sở, ngành của Tỉnh khảo sát, thiết kế tuyến đường. Theo đó, tổng tuyến đường có chiều dài hơn 20 km, nền đường rộng 9m, bê tông hóa mặt đường từ 5,5 đến 6,5 mét, tổng vốn đầu tư 220 tỷ đồng từ nguồn quỹ phòng chống thiên tai Trung ương. Phấn khởi trước chương trình làm đường, nhân dân 3 xã Sơn Lương, Sùng Đô, Nậm Mười đã hiến 28 ha đất, tự nguyện di rời nhà cửa, phát dọn, chặt cây cối trên đất để bàn giao trả mặt bằng thi công tuyến đường. Riêng xã Nậm Mười có 150 hộ tự nguyện hiến khoảng 16 ha đất và cây cối trên đất.

Để tạo điều kiện cho các đơn vị thi công, huyện Văn Chấn đề nghị 3 xã quyết liệt chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể, thôn bản vận động nhân dân tiếp tục hiến cây cối, hiến đất, di rời nhà cửa để làm đường. Đồng thời, phát dọn giải phóng mặt bằng để bàn giao cho đơn vị thi công. Có phương án giúp đỡ các hộ nghèo đã hiến toàn bộ đất ruộng, đồi rừng sớm có diện tích đất mới để sản xuất. Tuyến đường hoàn thành sẽ giúp cho nhân dân các xã vùng cao của huyện Văn Chấn đi lại thuận lợi, phát triển kinh tế./.

Phan Tuấn

                                                     Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Văn Chấn


  Liên kết