Get Adobe Flash player

Bản đồ Huyện Văn chấn

Thư viện Video

Đồng chí Giàng A Tông – Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Chấn.

Ngày xuất bản: 24/03/2021 10:08:00 SA
Lượt đọc: 105

 Tiếp tục chương trình làm việc tại huyện Văn Chấn, ngày 23/3 đoàn công tác của Tỉnh do đồng chí Giàng A Tông – UV Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Yên Bái làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Chấn về việc thực hiện Chương trình hành động số 18 của Tỉnh ủy và công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp.

Thực hiện Chương trình hành động số 18 của Tỉnh ủy Yên Bái, Huyện ủy Văn Chấn đã xây dựng Kế hoạch số 06 xác định 43 chỉ tiêu và 154 nhiệm vụ chủ yếu. Trên cơ sở chỉ tiêu, nhiệm vụ trên từng lĩnh vực Huyện ủy đã phân công chỉ tiêu, nhiệm vụ phụ trách cho từng cá nhân, tập thể ban, ngành, đoàn thể và các xã thị trấn. Cùng với việc ban hành các văn bản chỉ đạo, UBND cũng triển khai các đề án, các cơ chế chính sách để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Trong quý 1, hầu hết các chỉ tiêu đặt ra đều đạt tiến độ, một số chỉ tiêu đạt cao hơn so với cùng kỳ năm trước là giá trị công nghiệp đạt 154,6 tỷ đồng, tổng đàn gia súc chính đạt trên 100 nghìn con, trồng rừng đạt trên 33% kế hoạch, kết nạp đảng viên mới đạt trên 31%... Bên cạnh đó giá trị thu ngân sách mới đạt 11%, việc thực hiện chỉ tiêu giảm nghèo ở các xã vùng cao còn gặp nhiều khó khăn, công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường vẫn còn những hạn chế.

Về công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, thời gian qua huyện Văn Chấn đã thực hiện đúng các quy trình theo hướng dẫn bầu cử. Đến nay, huyện đã hoàn thành hiệp thương lần 2 lập danh sách sơ bộ 69 người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện và 1029 người ứng cử HĐND cấp xã với cơ cấu, chất lượng đảm bảo theo quy định.

Qua kiểm tra thực tiễn tại cơ sở và nghe báo cáo của huyện về thực hiện chương trình hành cộng số 18 của Tỉnh ủy và công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử, đồng chí Giàng A Tông – UV Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh cùng các đồng chí trong đoàn công tác đã đánh giá cao sự chủ động, xây dựng kế hoạch và phân công nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể cụ thể, chi tiết đến cá nhân, tập thể. Công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đảm bảo đúng quy trình hướng dẫn. Tuy nhiên, đồng chí Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh cũng lưu ý một số chỉ tiêu trong lĩnh vực kinh tế còn thấp, huyện cần có giải pháp quyết liệt thực hiện. Chỉ đạo và định hướng một số giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021, đồng chí đề nghị huyện Văn Chấn cần rà soát, đánh giá lại các chỉ tiêu, có sự chỉ đạo kiên quyết, sát sao hơn nữa trong việc thực hiện chỉ tiêu của các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn; có kiểm tra, giám sát, đánh giá định kỳ. Đồng thời phát huy tinh thần đoàn kết, ý thức tự giác, ý chí tự lực, tự cường của nhân dân để phát triển kinh tế, tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng, giao thông nông thôn, cải tạo cảnh quan, vệ sinh môi trường.

Về công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử, đồng chí Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh lưu ý việc phát huy dân chủ trong việc tiếp xúc cử tri nơi cư trú và tổ chức hội hiệp thương lần 3; quan tâm đến việc lập danh sách, niêm yết danh sách người ứng cử, đảm bảo quyền và nghĩa vụ của cử tri. Đặc biệt quan tâm đến công tác tuyên truyền, trang trí khánh tiết và đảm bảo an ninh trật tự để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân./.                                                       

Trần Van

Trung tâm Truyền thông và Văn hóa.


  Liên kết