Get Adobe Flash player

Bản đồ Huyện Văn chấn

Thư viện Video

 

VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI VÀ PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT

Địa chỉ

 Xã Sơn Thịnh - Huyện Văn Chấn - Tỉnh Yên Bái

Điện thoại

0293.877.818

Email

 

 

 LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI VÀ PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT

 

STT

Chức Vụ

Họ Tên

Điện Thoại

1

 Giám đốc

Nguyễn Tiến Thành 

0293.874.454

2

 Phó giám đốc

Bùi Minh Tâm

0293.877.818

3

 Phó giám đốc

Nguyễn Trung Thành 

0293.877.818

 

     

 

 

  Liên kết