Get Adobe Flash player

Bản đồ Huyện Văn chấn

Thư viện Video

 PHÒNG THANH TRA NHÀ NƯỚC

 

THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ

 Xã Sơn Thịnh – huyện Văn Chấn – tỉnh Yên Bái

Điện thoại

 0293.874.056

Fax

 

 

  

LÃNH ĐẠO PHÒNG THANH TRA NHÀ NƯỚC HUYỆN VĂN CHẤN

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

 Hoàng Trọng Huy  Chánh thanh tra

0293.874.056

2

 Phạm Thị Tuyết Phó Chánh thanh tra


3

 Trương Văn Huế  Phó Chánh thanh tra


4

   

 

  Liên kết