Get Adobe Flash player

Bản đồ Huyện Văn chấn

Thư viện Video

 PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

 

THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ

Xã Sơn Thinh – huyện Văn Chấn - tỉnh Yên Bái

Điện thoại

0293.874.093

Fax

0293.874.097

 

  

LÃNH ĐẠO  PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH HUYỆN VĂN CHẤN

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Chu Hoàng Sơn

Trưởng phòng

0293.505.095

2

Nguyễn Thị Minh

Phó phòng

3

Nguyễn Thị Tuyết

Phó phòng

4 

  Liên kết