Get Adobe Flash player

Bản đồ Huyện Văn chấn

Thư viện Video

 PHÒNG NỘI VỤ

 

THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ

 Xã Sơn Thịnh – huyện Văn Chấn – tỉnh Yên Bái

Điện thoại

 029.3874.057

Fax

 029.3874.748

 

  

LÃNH ĐẠO  PHÒNG NỘI VỤ HUYỆN VĂN CHẤN

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

 Hoàng Trọng Thắng  Trưởng phòng

029.3874.748

2

  Lê Nghĩa Hải  Phó trưởng phòng

0293.874.053

3

   


4

   

 

 

  Liên kết