Get Adobe Flash player

Bản đồ Huyện Văn chấn

Thư viện Video

 PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ

 Xã Sơn Thịnh – huyện Văn Chấn - tỉnh Yên Bái

Điện thoại

 0293.874.064

Fax

 0293.874.264

 

  

LÃNH ĐẠO PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

 Nguyễn Văn Toản  Trưởng phòng

0293874.264

2

 Hoàng Hữu Dũng  Phó trưởng phòng


3

 Nguyễn Thị  Xuân Hương  Phó trưởng phòng


4

   

 

  Liên kết