Get Adobe Flash player

Bản đồ Huyện Văn chấn

Thư viện Video

 PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ

 Xã Sơn Thịnh – huyện Văn Chấn – tỉnh Yên Bái

Điện thoại

 0293.874.571

Fax

 

 

  

LÃNH ĐẠO PHÒNG LĐTB&XH HUYỆN VĂN CHẤN

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

   Trưởng phòng

0293.877.789

2

 Phạm Hồng Điệp

 Phó trưởng phòng - Phụ trách Phòng LĐTB&XH.

0293.874.041

3

 Lê Ngọc Lâm  Phó phòng

0293.877.469

4

   

 

  Liên kết