Get Adobe Flash player

Bản đồ Huyện Văn chấn

Thư viện Video

 PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG

 

 

THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ

 Xã Sơn Thịnh – huyện Văn Chấn – tỉnh Yên Bái

Điện thoại

 0293.874.051

Fax

 

 

  

LÃNH ĐẠO PHÒNG KINH TẾ HẠ TẦNG HUYỆN VĂN CHẤN

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Đinh Văn Trường Trưởng phòng

0293.874.565

2

Nguyễn Đức Hạnh  Phó trưởng phòng

0293.874.123

3

 Kim Tiến Dũng  Phó trưởng phòng

0293.874.051

4

   

 

  Liên kết