Get Adobe Flash player

Bản đồ Huyện Văn chấn

Thư viện Video

 

 

PHÒNG DÂN TỘC

 

THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ

 Xã Sơn Thịnh – huyện Văn Chấn – tỉnh Yên Bái

Điện thoại

 0293.877.959

Fax

 

 

  

LÃNH ĐẠO  PHÒNG DÂN TỘC HUYỆN VĂN CHẤN

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

 Phạm Nguyên Bình Trưởng phòng 

0293.877.960

2

 Hoàng Anh Dũng  Phó phòng

0293.877.959

3

   


4

   

 

  Liên kết