Get Adobe Flash player

Bản đồ Huyện Văn chấn

Thư viện Video

 

NHÀ KHÁCH UBND HUYỆN

Địa chỉ

Xã Sơn Thịnh - Huyện Văn Chấn - Tỉnh Yên Bái

Điện thoại

0293.874.010

Email

 

 

LÃNH ĐẠO NHÀ KHÁCH UBND HUYỆN

 

STT

Chức Vụ

Họ Tên

Điện Thoại

1

 Giám đốc

Phạm Thị Kim Cúc 

0293.874.010

2

 Phó giám đốc

Lê Thị Ngọ 

 0293.874.010

 

     

 

 

  Liên kết