Get Adobe Flash player

Bản đồ Huyện Văn chấn

Thư viện Video

Lượt truy cập

hit counter

VĂN PHÒNG CẤP ỦY VÀ CHÍNH QUYỀN HUYỆN  VĂN CHẤN

 

THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ

 Xã Sơn Thịnh - Huyện Văn Chấn - Tỉnh Yên Bái

Điện thoại

 02163.874.047

Fax

 02163.874.516

 

  

LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG CẤP ỦY VÀ CHÍNH QUYỀN HUYỆN VĂN CHẤN

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

 Nguyễn Tuấn Anh Chánh Văn phòng 

0914.700.881

2

 Phạm Nguyên Bình  Phó Chánh Văn phòng

0912.565.059

3

 Hoàng Lê Huy Phó Chánh Văn phòng 

0948. 196. 343

4

 Trần Đình Tứ  Phó Chánh Văn phòng

 0986.422.045

5 Trần Đăng Khôi Phó Chánh Văn phòng 0912.848.678

 

 

  Liên kết